Meny

Meny

Språkintroduktion (IMS)

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska för att du ska kunna gå vidare till andra utbildningar. Språkintroduktion är inte sökbart utan individuellt anpassat efter varje enskild elevs behov. Utbildningen kan pågå i 1-4 år.

Språktest

Syftet med språkintroduktion är att ge dig en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, vilket möjliggör för dig att gå vidare till andra introduktionsprogram, nationella program eller till annan utbildning.

Nyanlända elever som erbjuds språkintroduktion kan inte samtidigt erbjudas yrkesintroduktion eller individuellt alternativ.

Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom ingår andra grundskole- och gymnasieämnen som du bedöms behöva för din fortsatta utbildning. Även andra insatser som är bra för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser och praktik, kan ingå.

Språkintroduktion erbjuds på Björkängsgymnasiet. Beroende på elevens skolbakgrund, progression och tid i Sverige kan undervisningen vara förlagd vid annan gymnasieskola eller Svenska för invandrare (SFI) på vuxenutbildningen.

Blivande elever kallas till språktest.

Senast ändrad: 2019-02-15 11.28

Uppdaterad av:

Dela sidan: Språkintroduktion (IMS)

g q n C

p

Kontakt