Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Studiestöd

Som elev på sven Eriksonsgymnasiet kan du få studiestöd i olika former. En viktig led i den processen är studieverkstad som även kan vara ett komplement till ordinarie undervisning.

Målgrupp för studieverkstaden är:
Alla elever på skolan som vill nå högre resultat är välkomna till studieverkstaden. För elever som bedöms behöva mer tid för att lyckas, motiverar läraren eleven att söka sig till studieverkstaden som en del av de särskilda anpassningar som vi ska göra.

Elever som i sitt åtgärdsprogram har rätt till särskilt stöd ska schemaläggas som en del av det särskilda stödet. Planering och utredning för detta stöd görs av specialpedagogerna. 

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Studiestöd

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol