Borås Stads logotyp
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger en bred kunskapsbas för fortsatta studier och yrkesliv. Utbildningen utvecklar dina kunskaper inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga område

PROGRAMMET HAR TVÅ INRIKTNINGAR:

  • Ekonomi med kurser som Entreprenörskap och företagande och Företagsekonomi2
  • Juridik med kurser som Affärsjuridik och Rätten och samhället.

Ekonomiprogrammet ger dig en god grund för fortsatta studier inom främst ekonomi och juridik, men också för andra samhällsvetenskapliga utbildningar. Samtidigt ägnar vi en hel del tid åt praktiska kunskaper som till exempel bokföring. Vi tränar oss i affärsmässigt tänkande och entreprenörskap samt arbetar med projekt i samarbete med näringslivet.

Programmet har två inriktningar och flera fördjupningar. I år två väljer du en inriktning för din utbildning; Ekonomi eller Juridik.

Ekonomi

Ekonomi ger dig kunskaper inom företagsekonomins olika områden som redovisning, kalkylering, marknadsföring samt ledarskap och organisation. Inriktningen ger dig också möjlighet att starta, driva och utveckla företag.

Juridik

Juridik ger dig kunskaper om rättsstatens betydelse i ett demokratiskt samhälle och utvecklar din förmåga att identifiera, tolka och tillämpa lagar och rättsregler på konkreta situationer.

Programfördjupningar

I år tre har du möjlighet att profilera din utbildning genom att välja en programfördjupning. Du kan välja ett paket av minst tre kurser som fördjupar din kunskap. Vilka fördjupningspaket som erbjuds kan variera från år till år.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Engelska 5 och 6

200

Företagsekonomi 1

100

Gymnasiearbete

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa

100

Individuellt val

200

Matematik 1 och 2

200

Moderna språk steg 1 eller 3

100

Naturkunskap 1

100

Privatjuridik

100

Programfördjupning** i år 3

300

Psykologi

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b och 2

200

Svenska 1, 2 och 3

300

Inriktning ekonomi*


Entreprenörskap och företagande

100

Företagsekonomi 2

100

Matematik 3

100

Inriktning juridik*


Affärsjuridik

100

Rätten och samhället

100

Filosofi 1

50

Psykologi 2

50

*I år två väljer du en inriktning för din utbildning; Ekonomi eller Juridik.

** I år tre har du möjlighet att profilera din utbildning genom att välja en programfördjupning. 5 olika fördjupningspaket. Du kan välja ett paket av minst tre kurser som fördjupar din kunskap. Vilka fördjupningspaket som erbjuds kan variera från år till år.
Internationell handel
Marknadsföring
Människan och samhället
Pengar och juridik
Redovisning

Viktig information
Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.
Plats på önskad valbar kurs eller fördjupning kan inte garanteras.
Programmet omfattar 2500 poäng.

Senast ändrad: 2020-02-07 14.04

Uppdaterad av:

Dela sidan: Ekonomiprogrammet

g q n C