Borås Stads logotyp
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Sven Eriksonsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stad Logotyp, till startsidan

Entreprenörsprogrammet

Entreprenörsprogrammet är ett i grunden ekonomiskt program som utvecklar individen på flera plan. Dina kunskaper i entreprenörskap och ekonomi lyfts under studietiden till högskolenivå, samtidigt som stor vikt läggs vid kommunikation och ledarskap. Programmet är skapat för dig som ställer höga krav på gymnasietiden och som är beredd att satsa det där lilla extra. Från hösten 2010 har programmet riksintag.
Antagning till Entreprenörsprogrammet sker genom betyg och intervju. Du måste ha Entreprenörsprogrammet som ditt första val för att kallas till intervjun.

I samarbete med högskolan...
Under hela din studietid fördjupar du dina kunskaper i entreprenörskap och ekonomi. I samarbete med lärare på Högskolan i Borås inriktas din förståelse mot ett allt mer vetenskapligt synsätt. Du läser redan under din tid på gymnasiet en eller flera kurser på högskolenivå.

... näringslivet...
Du och en studiekamrat "adopteras" av ett företag som förser er med en mentor. När du utför skolarbeten i samarbete med ett kontaktföretag får du en än djupare förståelse av hur företagande går till på riktigt. Du kommer också att på uppdrag utföra arbeten som blir till nytta för företaget.

... och övriga världen
Ekonomi och entreprenörskap är världsomspännande. På Entreprenörsprogrammet läser du gymnasiets mest avancerade kurs i engelska samt ytterligare ett språk. Du kommer att lära dig internationell ekonomi och i våra projekt träna dig i internationella kontakter. Under ditt sista gymnasieår fördjupar du ditt ekonomiska och internationella kunnande genom att studera och ta poäng vid Santa Rosa Junior College i Kalifornien.

Projektstudier
Samarbete och helhet är honnörsord på Entreprenörsprogrammet. Du tränas medvetet i att bli en god kommunikatör och en god ledare. Genom att delar av dina studier genomförs i projektform får du också god övning i egenskaper som krävs i ett modernt arbetsliv. Många av projekten för samman det du lär i skolan med det högskolan lär ut och de erfarenheter företagen kan ösa ur. Resultatet blir att du under dina tre år får djupa och avancerade kunskaper i ekonomi och entreprenörskap. Att du kan tillämpa dem i praktisk verksamhet fördjupar bara din förståelse.

Ett aktivt gymnasieliv
Den som väljer Entreprenörsprogrammet väljer att satsa extra på sina studier. Du som väljer Entreprenörsprogrammet får en fördjupad utbildning där du delvis studerar på högskolenivå. Viktigast av allt är kanske ändå den personliga utveckling du får genom en aktiv och rik gymnasietid.

Kurser i utbildningen

Kurs

Poäng

Business Development Case

50

Engelska 5, 6 och 7

300

Entreprenörskap och företagande UF

100

Filosofi 1

50

Företagsekonomi 1 och 2

200

Gymnasiearbete

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Lärande och pedagogiskt ledarskap

100

Marknadsföring

100

Matematik 1b, 2b och 3b

300

Moderna språk steg 3 och steg 4

200

Naturkunskap 1b

100

Privatjuridik

100

Psykologi 1

50

Redovisning 2

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b och 2

200

Svenska 1, 2 och 3

300

Vetenskapliga metoder och tillämpningar

50

Viktig information
Kursöversikten presenteras med reservation för förändringar.
Programmet omfattar 2650 poäng.

 

Senast ändrad: 2020-02-07 14.05

Uppdaterad av:

Dela sidan: Entreprenörsprogrammet

g q n C