Meny

Meny

Språkintroduktion: fortsättning

Språkintroduktion på Sven Eriksonsgymnasiet är för elever som ännu inte är klara med sin behörighet för gymnasieskolans program. Eleven läser svenska som andraspråk i kombination med andra grundskoleämnen för att bli behörig till nationella program på gymnasieskolan eller annan utbildning. I Borås Stad anordnas Språkintroduktion på flera skolor och det är Björkängsgymnasiet som har ansvar för antagning och placering.
Kontakta studie- och yrkesvägledare Karin Åhman på Björkängsgymnasiet för mer information.

Dina studier

Utbildningens fokus ligger på att stärka dina kunskaper i svenska i kombination med ämnesstudier, och ge dig mycket goda kunskaper om det svenska samhället. Du går i en klass som är sammansatt utifrån din studienivå. Med hänsyn till dina tidigare studier och betyg gör vi ett individualiserat schema till innehåll sätt och studietakt.

Du läser 1-2 år beroende på hur långt du har kommit i svenska och hur många kurser du behöver.

Skolan erbjuder följande grundskoleämnen:

 • Svenska som andraspråk
 • Matematik
 • Engelska
 • Samhällskunskap
 • Biologi
 • Geografi
 • Historia
 • Religionskunskap
 • Fysik
 • Kemi
 • Bild
 • Idrott och Hälsa
 • Modersmål

Text

Senast ändrad: 2019-02-04 16.48

Uppdaterad av:

Dela sidan: Språkintroduktion: fortsättning

g q n C

p

Kontakt