Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Teknikprogrammet

Teknikprogrammet utbildar människor inom teknik och vänder sig till dig som drömmer om ett spännande jobb i en bransch med oändliga möjligheter. Programmet är ett tvärvetenskapligt program som syftar till att utbilda människor inom teknikutveckling i vid mening. Teknikutveckling innebär att analysera behov, arbeta med idéer, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna.

I årskurs 1 läser alla elever på Teknikprogrammet samma kurser. Syftet är att få en bred förståelse för de områden man kan utbilda sig vidare inom när man vill jobba med teknik och innovationer.
Matematik spelar en central roll i utbildningen. I vår värld ser vi matematiken som ett redskap för att förstå, uttrycka samt analysera sammanhang. I fysik och kemi utvecklas förmågan att undersöka, beskriva och systematisera olika företeelser i naturen. Vi erbjuder grundläggande kurser samt fortsättningskurser i samtliga av ovan beskrivna ämnen.

Möjligheter
När du har valt inriktning fördjupar du dig ytterligare inom ett specifikt område. Förutom naturvetenskapliga ämnen är det möjligt att bland annat läsa mandarin (kinesiska) samt entreprenörskap. Eleverna i Kinaprofilen reser i slutet av årskurs 3 till Kina, där de träffar kinesiska ungdomar och besöker svenska företag i området.

Spännande inriktningar på Teknikprogrammet
I årskurs 2 börjar du på någon av programmets inriktningar. Alla inriktningar ger behörighet för fortsatta studier. På inriktningen Teknikvetenskap kan du välja mellan två olika profiler, båda profilerna ger dig fullständig behörighet för alla civilingenjörsutbildningar. Väljer du dessutom profilen Natur blir du även behörig för fortsatta studier inom det naturvetenskapliga området. På så sätt kan du, utöver den tekniska behörigheten, få samma behörighet som en elev som läser Naturvetenskapsprogrammet.

Senast ändrad: 2019-09-30 17.22

Uppdaterad av:

Dela sidan: Teknikprogrammet

g q n C

l

Självservice

IST Administrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt