Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Gymnasieingenjör TE4

Teknikprogrammets fjärde året

Den här utbildningen är för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ut i arbetslivet och påbörja din yrkeskarriär efter ett fjärde gymnasieår. Det fjärde året är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet.

Profiler

Sven Eriksonsgymnasiet är en av 45 gymnasieskolor i Sverige, som anordnar fjärde året på Teknikprogrammet. Teknister från hela Sverige kan söka till fjärde året på Sven Eriksonsgymnasiet.

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder fyra profiler:
Design och produktutveckling
Informationsteknik

Produktionsteknik
Samhällsbyggande

Profilen Design och produktutveckling ger dig kunskaper om Designprocessen, från idé till färdig produkt. Du kommer att lära dig att analysera och utveckla produkter och lösningar med fokus på kundens önskemål och behov. I utvecklingsarbetet kommer du även lära dig att ta hänsyn till funktionella, estetiska, ergonomiska, ekonomiska samt ekologiska krav på produkten. Du befinner dig med dina estetiska och tekniska förmågor i kedjan mellan idé och verklighet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper inom design, produktion, mjukvaruhantering och prototypframställning.

Profilen Informationsteknik - mjukvarudesign ger kunskaper i processen kring mjukvaruutvecklingens olika delar som t.ex. idé, analys och kravspecifikation till implementering, kvalitetskontroll, dokumentation och distribution.Undervisningen leder till att du utvecklar din förmåga att skapa en mjukvaruprodukt enligt branschpraxis såsom t.ex. agile såväl som iterativt och testbaserat samt enligt angivna standarder för kod.
Profilen ger dig möjlighet att lära dig metoder för samarbete med andra deltagare i processen samt att använda verktyg för utveckla mjukvara, programmera, både på webben och som kompilerad kod.

Profilen Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi . Här ingår kurser som Robotteknik, Mekatronik, Cad-specialisering, produktionsfilosofi och Konstruktion.

Profilen Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom projektering, produktionsledning och planering för byggproduktion samt kunskaper om miljöcertifiering av byggnader.
Du får också fördjupade kunskaper om komponenter i byggnadsverk och hur dessa sätts samman. Här ingår kurser som Miljöcertifierade hus, Planering före byggstart Cad-specialisering och Grundläggande mätningsteknik.

Praktik

Du är ute på företag under två veckor på hösten och åtta veckor på våren. Vårpraktiken utförs på ett och samma företag. Den ger dig värdefull erfarenhet och möjlighet till sommarjobb eller fast anställning.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Här får du tillfälle att pröva din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

Behörighetskrav

Utbildningen är sökbar för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, oavsett inriktning. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår som du fyller 22 år. För behörighet krävs att du har avlagt gymnasieexamen med lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

Värt att veta

Du får studiebidrag till och med vårterminen som du fyller 20 år. Är du äldre kan du söka studiemedel. För mer information se www.csn.selänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2019-10-21 16.29

Uppdaterad av:

Dela sidan: Gymnasieingenjör TE4

g q n C

l

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever

p

Kontakt