Meny

Meny

Gymnasieingenjör TE4

Teknikprogrammets fjärde året

Den här utbildningen är för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, är högst 22 år och vill gå ut i arbetslivet och påbörja din yrkeskarriär efter ett fjärde gymnasieår. Det fjärde året är yrkesförberedande och bygger vidare på de tre högskoleförberedande åren på Teknikprogrammet.

Profiler

Sven Eriksonsgymnasiet är en av 45 gymnasieskolor i Sverige, som anordnar fjärde året på Teknikprogrammet med profilerna Produktionsteknik och Samhällsbyggande. Teknister från hela Sverige kan söka till fjärde året på Sven Eriksonsgymnasiet.

Sven Eriksonsgymnasiet erbjuder två profiler:
Produktionsteknik
Samhällsbyggande

Profilen Produktionsteknik ger dig kunskaper om modern produktionsfilosofi . Här ingår kurser som Robotteknik, Mekatronik, Cad-specialisering, produktionsfilosofi och Konstruktion.

Profilen Samhällsbyggande ger dig grundläggande kunskaper inom arbetsledning, produktionsledning och produktionsplanering vid byggproduktion.
Du får också fördjupade kunskaper om komponenter i byggnadsverk och hur dessa sätts samman. Här ingår kurser som Produktionsstyrning i byggskedet, Planering före byggstart och Grundläggande mätningsteknik.

Praktik

Du är ute på företag under två veckor på hösten och åtta veckor på våren. Vårpraktiken utförs på ett och samma företag. Den ger dig värdefull erfarenhet och möjlighet till sommarjobb eller fast anställning.

Examensarbete

Utbildningen avslutas med ett examensarbete som ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som du har valt. Här får du tillfälle att pröva din förmåga att utföra arbetsuppgifter inom ditt yrkesområde. Examensarbetet utförs ute på ett praktikföretag och innebär att du formulerar en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett arbete.

Behörighetskrav

Utbildningen är sökbar för dig som går eller gått ut tredje året på Teknikprogrammet, oavsett inriktning. Studierna måste dock påbörjas senast det kalenderår som du fyller 22 år. För behörighet krävs att du har avlagt gymnasieexamen med lägst betyget E i minst 2250 gymnasiepoäng.

Värt att veta

Du får studiebidrag till och med vårterminen som du fyller 20 år. Är du äldre kan du söka studiemedel. För mer information se www.csn.selänk till annan webbplats

Senast ändrad: 2019-01-31 13.15

Uppdaterad av:

Dela sidan: Gymnasieingenjör TE4

g q n C

p

Kontakt