Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Angående inspark och "nollning"

Publicerad:

Viskastrandsgymnasiet anordnar olika elevsociala aktiviteter under skoltid för att våra nya elever ska få bekanta sig med varandra och skolmiljön. Detta görs av personal för att skapa en trygg och tillitsfull miljö där eleverna skapar goda relationer.

Viskastrandsgymnasiet arrangerar och inte några aktiviteter utanför skoltid, varken inspark eller s.k. nollningar. Vi i personalen för samtal med eleverna för att stävja detta, eftersom vi vet att det kan förekomma alkohol eller andra droger.

Som förälder kan man göra mycket för sin ungdom, främst att prata om alkohol och dess inverkan, eller att hålla sig uppdaterad med sitt barns umgänge eller sociala vanor. Vi på skolan vill att du som förälder är medveten om att nollningsfester kan förekomma, och hjälper till för att skapa en drogfri och trygg ingång i gymnasiet.

Vuxenvandring och föräldraföreläsning Pdf, 423.1 kB.

Föräldrabrev inspark 2021 Pdf, 1.6 MB.

För mer information, kontakta din ungdoms mentor eller någon av skolans kuratorer.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: [2021-08-25] Angående inspark och "nollning"

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol