Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Information angående fjärr- och distansundervisning

Publicerad:

Elever välkomnas nu långsamt tillbaka till gymnasieskolan.

Den 21 januari 2021 justerade Folkhälsomyndigheten beslutet om rekommendation för fjärr- och distansundervisning för Sveriges gymnasieskolor. Det nya direktivet är att eleverna långsamt ska välkomnas tillbaka till närundervisning i klassrummen på gymnasieskolorna. Förhoppningen är att smittspridningen ska minska och att eleverna i allt större utsträckning kan komma tillbaka till skolan.

I de nya direktiven är rekommendationen att gymnasieskolan bör anpassa undervisningen så att eleverna får genomföra vissa moment och lektioner i skolan men att viss undervisning även i fortsättningen ska ske på fjärr- och distans.

Folkhälsomyndigheten överlåter till kommunerna att tillsammans med Smittskydd i Västra Götaland bedöma hur mycket undervisning som ska ske i skolan. Efter samråd med smittskydd i Västra Götaland har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattat beslut om att, som mest, 20 % av undervisningen ska bedrivas i skolans lokaler under tiden fram till sportlovet som börjar den 15 februari 2021.

Varje skola lägger eget schema
Varje skola planerar för elevernas schema och vilken undervisning som ska ske på skolan och vilken undervisning som ska ske på fjärr- och distans. Skolan kommunicerar det direkt med eleverna. Är du osäker på vad som gäller för just dig, vänligen kontakta din lärare/mentor eller rektor på din skola.

Elever i gymnasiesärskolan och på Introduktionsprogrammet är fortsatt undantagna och ska vara på plats i skolan hela tiden.

Fortsatt ansträngt smittläge
Varje vecka publicerar Smittskydd i Västra Götaland statistik på antal bekräftade smittade barn och ungdomar i vår region. Vi följer noga den statistiken och konstaterar att kurvan för elever på gymnasiet ännu inte har planat ut. Det betyder inte det att elever nödvändigtvis smittas i skolan. Det är viktigt att eleverna följer Folkhälsomyndighetens råd så att smittspridningen i åldersgruppen sjunker så att eleverna kan återgå till skolan senare under våren.
Vill du följa statistiken, kan du göra det på VG-regions hemsida.länk till annan webbplats

Beslut om hur undervisning ska ske fattas i tvåveckors intervaller
De nya direktiven gäller till och med den 1 april 2021. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avser att framöver fatta beslut för två veckor i taget. Beslut för vad som kommer att ske efter sportlovet fattas därmed under vecka 6.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: [2021-02-09] Information angående fjärr- och distansundervisning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

IST Administration för vårdnadshavarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Frånvarorapportering med mera

Ping Ponglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lärplattform

Borås Stads skolportallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Nå dina e-tjänster med en inloggning (för elever och personal)

E-tjänster för elever som börjar årskurs 1

Ansök om skolbusskort

Ansök om modersmålsundervisning

Outlooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för personal

Gmaillänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Webbmail för elever