Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Entreprenörskap/Ung företagsamhet

På Viskastrandsgymnasiets Samhällsvetenskapsprogram, Industritekniska programmet - Grafisk Teknik och Design samt inriktningen Transport på Fordons- och transportprogrammet driver eleverna UF-företag i årskurs tre inom ramen för sin utbildning. Entreprenörskapskursen är även möjlig att läsa som IV-val för skolans övriga elever. Vår ambition är att utveckla egenskaper hos eleverna som är viktiga för framtida arbets- eller studieliv. UF-året börjar med en kick off där eleverna får möjlighet att utveckla och skapa affärsidéer inom sina yrkesområden som förverkligas under året.

UF-företagande i undervisningen

För eleverna vid Samhällsvetenskapsprogrammet blir UF-företaget den gemensamma röda tråden i kurserna Entreprenörskap och Gymnasiearbete samt delar av Svenska 3 och kursen Ledarskap och organisation. Våra ämnesintegreringar ger eleverna en verklighetsförankring samt skapar möjlighet till att utveckla ett tvärvetenskapligt lärande. Eleverna får därigenom möjlighet att utveckla ett helhetskoncept och flertal elever har valt att omvandla sina UF-företag till riktiga bolag efter studenten.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Entreprenörskap/Ung företagsamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol