Borås Stads logotyp
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida

Meny

Meny

Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Sjukanmälan och frånvaro på Viskastrand

Skolan och APL-platsen är en arbetsplats, vilket innebär att du måste ha godtagbara skäl för att vara frånvarande. All oanmäld frånvaro räknas som ogiltig frånvaro.

Följande regler gäller:

Sjukanmälan görs direkt på morgonen till klassföreståndare eller/och till APL-platsen.

Sjukanmälan kan också göras till expeditionen på 033-35 31 00 före klockan 8.00.

Om du är omyndig ska anmälan till skolan göras av din vårdnadshavare.

Om du blir sjuk under dagen anmäler du det till din klassföreståndare eller/och skolsköterskan. Om du är omyndig ska din vårdnadshavare bekräfta det.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-02-10 13.50

Uppdaterad av:

Dela sidan: Sjukanmälan och frånvaro på Viskastrand

g q n C