Meny

Meny

Gymnasiesärskola

Utbildningen i gymnasiesärskolan är öppen för ungdomar vars skolplikt har upphört och som inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

På Viskastrandsgymnasiet erbjuder vi Programmet för fastighet, anläggning och byggnationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt Programmet för fordonsvård och godshanteringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Gymnasiesärskolan eleverna en god grund för kommande yrkesverksamhet och fortsatta studier. Vi arbetar för att alla ska känna personlig utveckling och att du ska bli en aktiv deltagare i samhällslivet. Gymnasiesärskolan har en stor flexibilitet för att eleverna utifrån sina förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Programmet för fastighet, anläggning och byggnation

Programmet är till för dig som är intresserad av att arbeta med reparationer och underhåll av fastigheter och byggnader ute och inne. Det kan vara tillsyn över och skötsel av lokaler och anläggningar till exemple lokalvård, återvinning av material samt underhåll av utemiljöer, måleriarbeten och reparationer av byggnader. Du kan också arbeta med underhåll eller markarbeten i parkmiljöer. Du ska tycka om att samarbeta med andra människor och att arbeta med service.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Utbildningen är för dig som är intresserad av olika typer av fordon, lager och godshantering. Du får lära dig om olika fordon och om hur du ska sköta dem. Du får också lära dig att hantera gods på lager och i terminaler. På programmet får du träna dig på att samarbeta med kunder och att bemöta kunder med bra service.

Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du läsa mer om utbildning i gymnasiesärskolan

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-04-07 12.20

Uppdaterad av:

Dela sidan: Gymnasiesärskola

g q n C

p

Kontakt