Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Hantverksprogrammet - Textil

OBS. INGEN ANTAGNING TILL PROGRAMMET HT2021.

Hantverksprogrammet är ett yrkesprogram. Efter examen från programmet har du de kunskaper som behövs för att arbeta inom textilbranschen.

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om och färdigheter i hantverksprocessen. Det innebär att du kan genomföra arbetsuppgifter från idé till färdig produkt, det vill säga. att identifiera behov, planera med skiss eller ritning, välja och hantera verktyg, material och tekniker, genomföra och redovisa arbetet samt analysera och utvärdera resultatet. Som förberedelse för arbete inom hantverksområdet textil så ingår formgivning, entreprenörskap, kommunikation och service i utbildningen. Hantverkskunnande och estetiskt tänkande samspelar i skapandeprocessen och ska därför genomsyra utbildningen. Utbildningen leder till att du förstår hantverkarens roll i samhället samt får insikt i vilka konsekvenser hantering och val av material får för människor och miljö.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Hantverksprogrammet - Textil

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol