Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och som saknar behörighet från grundskolan.

Syftet med språkintroduktion är att du ska få en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, målet med utbildningen är att du ska få betyg i åtta av grundskolans ämnen vilket möjliggör för dig att gå vidare till annan utbildning.

Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom ingår andra grundskoleämnen som du bedöms behöva för din fortsatta utbildning. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser inom till exempel individuellt val.

Utformningen och längd av språkintroduktionsprogrammet är individuellt beroende på dina förkunskaper och behov.

Senast ändrad: 2020-01-14 10.23

Uppdaterad av:

Dela sidan: Språkintroduktion

g q n C

p

Kontakt