Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Logotyp för Borås Stad
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Viskastandsgymnasiets logotyp, till gymnasiets förstasida
Borås Stads logotyp, till startsidan

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanländ i Sverige och som saknar behörighet från grundskolan.

Syftet med språkintroduktion är att du ska få en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, målet med utbildningen är att du ska få betyg i åtta av grundskolans ämnen vilket möjliggör för dig att gå vidare till annan utbildning.

Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom ingår andra grundskoleämnen som du bedöms behöva för din fortsatta utbildning. Även andra insatser som är gynnsamma för din kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser inom till exempel individuellt val.

Utformningen och längd av språkintroduktionsprogrammet är individuellt beroende på dina förkunskaper och behov.

Senast ändrad:

Uppdaterad av:

Dela sidan: Språkintroduktion

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol