Meny

Meny

Språkintroduktion

Språkintroduktionsprogrammet vänder sig till dig som är nyanlända här i Sverige och som saknar behörighet från grundskolan.

Syftet med språkintroduktion är att ge eleverna en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, målet med utbildningen är att du ska erhålla betyg i åtta av grundskolans ämnen vilket möjliggör för dig att gå vidare till annan utbildning.

Språkintroduktion innehåller undervisning i svenska som andraspråk. Dessutom ingår andra grundskoleämnen som eleven bedöms behöva för sin fortsatta utbildning. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis olika motivationsinsatser inom till exempel elevens val.

På Viskastrandsgymnasiet erbjuder vi yrkesorientering på Fordons och transportprogrammet och på Bygg och anläggningsprogrammet.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2017-04-07 12.29

Uppdaterad av:

Dela sidan: Språkintroduktion

g q n C

p

Kontakt