Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Mina Möjligheters Dag

Föreläsningarna Mina Möjligheters Dag tar en paus. Ett arbete med att utveckla evenemanget till att bli ännu bättre har påbörjats.

Ett nio år långt samarbete

I nio år har Sparbanken Sjuhärad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Borås Stad arrangerat Mina Möjligheters Dag.

Syftet med dagen har varit att ge första års gymnasieeleverna från Borås, Mark och Svenljunga positiv identifikation med skola, utbildning, kamrater och lärare. För att skapa en bra värdegrund att stå på under gymnasietiden har eleverna fått ta del av föreläsningar på Åhaga och sedan genomfört aktiviteter och projekt på sina respektive skolor. Eleverna har på olika sätt fått arbeta med frågor kring ämnen som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet.

Mina möjligheters dag utvecklas inför framtiden

Möjligheterna att träffas fysiskt har begränsats på grund av den rådande pandemin och med det som bakgrund genomförs inte Mina Möjligheters Dag längre i dess nuvarande form. Istället har ett gemensamt beslut tagits att utveckla Mina Möjligheters Dag inför framtiden. Diskussioner förs inom såväl förvaltningen som Banken och Stiftelsen och detta ska mynna ut i förslag för ett nytt upplägg för det gemensamma värdegrundsarbetet.

Stipendier våren 2021

De elever som deltog på föreläsningarna 2019 kommer självklart att kunna söka ett stipendie nu under våren. Kollegor eller chef kan också nominera en medarbetare som främjat arbetet med värdegrund. Ansökningsperioden är öppen 22 februari - 31 mars.

Stipendium för elever i årskurs 2
Du som går i årskurs 2 och deltog under Mina Möjligheters Dag 2019 kan söka ett stipendium på 5 000 kronor. Hur har Mina Möjligheters Dag inspirerat dig till en lyckad gymnasietid? Vad tänkte du och vad har du burit med dig?

Stipendium för medarbetare
Du som kollega eller chef kan nominera en medarbetare som främjat arbetet med värdegrund. Arbetet ska vara vida känt och dokumenterat. Är just din kollega värd ett sådant stipendium?

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mina Möjligheters Dag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol