Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Modersmålsundervisning

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan om: en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål och om språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven.

För en elev som tillhör någon av de nationella minoriteterna ska modersmålsundervisning erbjudas i minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Hur organiseras modersmålsundervisningen?

Modersmålsundervisningen kan studeras som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Skolan bestämmer om vilka valmöjligheter som erbjuds. Du får ett betyg i ämnet.

Hur länge kan jag få modersmålsundervisning?

Du har rätt till modersmålsundervisning sammanlagt sju läsår under din skoltid. Om det finns ett särskilt behov kan du dock få modersmålsundervisning under en längre tid.

Viktigt med modersmålsundervisning

Det är viktigt att studera sitt modersmål i skolan. Forskningen visar att barn och unga som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de som inte får det. Det är också viktigt för den intellektuella och känslomässiga utvecklingen och stärker den egna identiteten.

Anmäl dig till modersmålsundervisning

Om du vill studera ditt modersmål ska du anmäla dig via e-tjänsten Anmälan till modersmålsundervisning. Du hittar e-tjänsten under rubriken Självservice på denna sida. Tänk på att du behöver fylla i en ny ansökan varje läsår. Det innebär att du som går i åk 2 och 3 och som tidigare har haft modersmålsundervisning ska ansöka för fortsatta studier. Om du är över 18 år signerar du själv din ansökan med Bank-ID, om du är under 18 år måste din vårdnadshavare göra detta.

Anmälan läsår 2024/25

Anmälan till läsår 2024/25 kan göras från och med 20 maj.

Sista datum för anmälan

Du måste alltid skicka in din anmälan om modersmålsundervisning senast 15 mars det läsår du önskar modersmålsundervisning.

Avanmälan

Om du ska avsluta din modersmålsundervisning gör du en avanmälan vi e-tjänsten Avanmälan till modersmålsundervisning. Du hittar e-tjänsten under rubriken Självservice på denna sida.

Prövning

Information om prövning i modersmål på gymnasial nivå, prövningsperioder och hur du anmäler dig hittar du på blanketten Anmälan till prövning Pdf, 310.4 kB..

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan/avanmälan till modersmålsundervisning i gymnasieskolan


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modersmålsundervisning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender