Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Du som har ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Du får också ett betyg i ämnet. Modersmålsundervisningen kan studeras som elevens val, som språkval, inom ramen för skolans val eller helt utanför timplanen. Skolan bestämmer om vilka valmöjligheter som erbjuds.

Det är viktigt att studera sitt modersmål i skolan. Forskningen visar att barn och unga som får utveckla sitt modersmål klarar sig bättre i skolan än de som inte får det. Det är också viktigt för den intellektuella och känslomässiga utvecklingen och stärker den egna identiteten.

Anmäl dig till modersmålsundervisning

Om du vill studera ditt modersmål ska du anmäla dig via Borås Stads självservice. Tänk på att du behöver fylla i en ny ansökan varje läsår. Det innebär att du som går i åk 2 och 3 och som tidigare har haft modersmålsundervisning ska ansöka för fortsatta studier. Om du är över 18 år signerar du själv din ansökan med Bank-ID, om du är under 18 år måste din vårdnadshavare göra detta. Se länk för e-tjänst under rubriken Självservice.

Prövning

Information om prövning i modersmål på gymnasial nivå, prövningsperioder och hur du anmäler dig hittar du på blanketten Anmälan till prövningWord.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan/avanmälan till modersmålsundervisning i gymnasieskolan


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Modersmålsundervisning i gymnasieskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol