Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Nyanlända elever i gymnasieskolan

Med nyanländ elev menas en elev som varit i Sverige kortare tid än fyra år och som därför är nybörjare i det svenska språket.

Anmälan av nyanländ elev

Alla nyanlända elever i Borås Stad anmäls till Centrum för flerspråkigt lärande (CFL). Skolan, Migrationsverket, Introduktionscentrum eller familjen själv kan fylla i anmälningsblanketten och skicka den till CFL. Vår målsättning är att alla nyanlända elever ska sitta bakom en skolbänk inom tre dagar efter anmälan har kommit till oss.

Mottagande och kartläggning

CFL ansvarar för mottagandet av nyanlända elever och deras kartläggning. Eleverna går i förberedelseklass under kartläggningstiden. Elever som har särskilda behov kan fortsätta att gå i förberedelseklass efter kartläggningstiden.

Varje nyanländ elev ska så snabbt som möjligt delta i den vanliga undervisning genom ett anpassad stöd och individuell planering.

l

Självservice

Anmälan av nyanländ elev


Senast ändrad: 2019-03-05 13.55

Ändrad av:

Dela sidan: Nyanlända elever i gymnasieskolan

g q n C