Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Studieekonomi, resebidrag och skolförsäkring

Du som går i gymnasiet hittar här information om resebidrag, försäkringar och liknande. Var noga med att läsa igenom villkoren för att se om du uppfyller kraven för att få bidrag och tillägg.

Inackorderingstillägg

Om du har en lång och besvärlig resväg till skolorten och därför behöver flytta dit kan du få inackorderingstillägg.

Mat- och reseersättning vid arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Skolan står för lunch- och resekostnaden under din APL.

Skolbusskort

Du som går i gymnasiet och dagligen reser mellan bostaden och skolan kan få resebidrag. Resebidraget består normalt av ett läsårskort (skolbusskort).

På grund av Corona-krisen och Folkhälsomyndighetens rekommendation att avstå från onödiga resor mellan kommuner för att minska risk för smittspridning delas inga sommarbusskort ut till elever som lämnar år 1 och 2 i gymnasieskolan eller år 1, 2 och 3 i gymnasiesärskolan sommarskolkort.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Du som elev är försäkrad genom en kollektiv olycksfallsförsäkring när du befinner dig i eller på väg till skolan. Om olyckan skulle vara framme kan du ha rätt till ersättning.

Studiehjälp och studiemedel

Du får studiehjälp, till exempel studiebidrag, till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Läs mer om vad som ingår och vad du har rätt till

Senast ändrad: 2020-05-18 16.52

Ändrad av:

Dela sidan: Studieekonomi, resebidrag och skolförsäkring

g q n C