Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Skolbusskort

Här hittar du information om vad som gäller för skolbusskort i gymnasieskolan.

Vad behöver jag göra för att få mitt skolkort?

  • För dig som är folkbokförd i Borås:

Du som är folkbokförd i Borås får automatiskt ett skolkort. Det delas ut på din skola din första skoldag. Du behöver alltså inte göra något för att få ditt kort.

Du som är folkbokförd i Borås men går i gymnasiet i en annan kommun behöver fylla i blanketten Ansökan om resebidragPDF.

  • För dig som är folkbokförd i en annan kommun:

Du som är folkbokförd i en annan kommun måste ansöka om skolkort. Det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidragPDF. Elever från Varberg, Göteborg och Alingsås söker hela resebidraget i sin respektive hemkommun.

När får jag mitt skolkort?

Skolkortet delas ut på skolan din första dag på terminen. Första skoldagen betalar du resan själv.

När gäller skolkortet?

Skolkortet gäller för obegränsat antal resor per skoldag inom giltighetsområdet. Resan ska påbörjas senast klockan 19.00. Första skoldagen betalar du resan själv.

Studieavbrott, flytt eller felaktiga uppgifter

Om du avbryter, inte påbörjar studierna eller flyttar och inte längre är berättigad till resebidrag ska du senast dagen efter förändringen lämna in ditt skolkort till skolan eller kommunens handläggare. Annars kommer du att debiteras enligt Västtrafiks periodkortstaxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ett skolkort genom att ange felaktiga uppgifter kommer du att debiteras enligt Västtrafiks månadskortstaxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Viktig information

  • Du är ansvarig för det skolkort du får så var noga med att hålla reda på det.
  • Kortet kan inte bytas mot ersättning i pengar.
  • Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och resebidrag.

Vid oläsligt eller förlorat skolkort

  • Skolkort som blivit oläsligt bytes gratis mot ett felfritt skolkort. För att utbyte ska kunna ske krävs att skolkortet finns kvar eller att kvitto från bussbolaget inlämnas.
  • Förlorat kort ersätts mot en kostnad om 150 kronor.

Anslutningsersättning

Har du mer än 6 km mellan hemmet och busshållplatsen kan du få en särskild ersättning per månad. Detta bidrag måste du ansöka om, det gör du genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidragPDF. För att du ska kunna ta emot ersättningen behöver du också fylla i blanketten Anmälan av kontonummer för utbetalningar av inackorderingstillägg till eleverPDF.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag i stället för skolkort kan du få om du inte har tillgång till bussförbindelse.

Kontantbidraget utgår med 4 månadsbelopp för hel hösttermin och 5 månadsbelopp för hel vårtermin. Kontant resebidrag sökes hos hemkommunen. Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om resebidragPDF. För att du ska kunna ta emot resebidraget behöver du också fylla i blanketten Anmälan av kontonummer för utbetalningar av inackorderingstillägg till eleverPDF

Senast ändrad: 2020-03-17 09.16

Ändrad av:

Dela sidan: Skolbusskort

g q n C