Meny

Meny

Skolbusskort

Du som går i gymnasiet och dagligen reser mellan bostaden och skolan kan få resebidrag. Resebidraget består normalt av ett läsårskort (skolbusskort) som delas ut vid läsårets början. Kortet kan inte bytas mot ersättning i pengar. Du kan aldrig få både inackorderingstillägg och resebidrag.

Har du mer än 6 km till busshållsplatsen får du skolkort och en särskild ersättning per månad.

Borås Stad har beslutat att du som vårterminen 2019 bland annat lämnar år 1 och 2 i gymnasieskolan eller år 1, 2 och 3 i gymnasiesärskolan har möjlighet till fri kollektivtrafik under sommarlovet genom ett sommarskolkort.

När ska ansökan vara inne?

Se till att skicka in din ansökan i god tid innan skolstarten. Om din ansökan kommer in sent får du själv betala dina resor under handläggningstiden. Mer information kan du få av skolans handläggare.

När får jag mitt skolbusskort?

Skolbusskortet delas ut på skolan din första dag på terminen. Första skoldagen betalar du resan själv.

När gäller skolbusskortet?

Skolbusskortet gäller för obegränsat antal resor per skoldag inom giltighetsområdet. Resan ska påbörjas senast klockan 19.00. Första skoldagen betalar du resan själv.

Studieavbrott, flytt eller felaktiga uppgifter

Om du avbryter, inte påbörjar studierna eller flyttar och inte längre är berättigad till resebidrag ska du senast dagen efter förändringen lämna in ditt skolbusskort till skolan eller kommunens handläggare. Annars kommer du att debiteras enligt Västtrafiks periodkortstaxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har fått ett skolbusskort genom att ange felaktiga uppgifter kommer du att debiteras enligt Västtrafiks månadskortstaxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid oläsligt eller förlorat skolbusskort

  • Du är ansvarig för det skolkort du får.
  • Skolkort som blivit oläsligt bytes gratis mot ett felfritt skolkort. För att utbyte ska kunna ske krävs att skolkortet finns kvar eller att kvitto från bussbolaget inlämnas.
  • Förlorat kort ersätts mot en kostnad om 150 kronor.

Kontant resebidrag

Kontant resebidrag i stället för skolbusskort kan du få om du inte har tillgång till bussförbindelse.

Kontantbidraget utgår med 4 månadsbelopp för hel hösttermin och 5 månadsbelopp för hel vårtermin. Kontant resebidrag sökes hos hemkommunen.

Ansökan om resebidrag skickas till:

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Borås Stad
Alexander Persson
501 80 Borås

Elever från Varberg söker hela resebidraget i Varberg.

l

Självservice

Ansökan om resebidrag (skolbusskort)


Senast ändrad: 2019-06-12 14.25

Ändrad av:

Dela sidan: Skolbusskort

g q n C