Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Studiehjälp och studiemedel

Du får studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Studiehjälp beviljas endast för heltidsstudier.

Studiehjälp består av:

  • Studiebidrag 1 250 kronor i månaden
  • Extra tillägg högst 855 kronor i månaden
  • Inackorderingstillägg

De flesta elever får enbart studiebidrag.

Normalt är studietiden fyra månader på höstterminen och fem på vårterminen. Du som studerar i minst fem månader under vårterminen får studiebidrag för hela kalenderhalvåret, alltså 6 månader. Om du är omyndig betalas studiehjälpen ut till din vårdnadshavare och därefter till dig själv. Du kan få studiehjälp från och med kvartalet efter det att du fyllt 16 år och längst till och med vårterminen det år du fyller 20.

Utbildningen måste ge rätt till studiehjälp, Centrala studienämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Extra tillägg och inackorderingstillägg

För att få extra tillägg och inackorderingstillägg (om du behöver bo på din skolort) krävs speciella prövningar. Sista ansökningsdag för dessa är 30 juni det läsår som du studerar. Studerar du inom den kommunala gymnasieskolan är det din hemkommun som beviljar inackorderingstillägg.

Studiemedel - för dig som har fyllt 20 år

Om du från och med höstterminen det år du fyller 20 studerar på en gymnasieskola kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel består av en lånedel och en bidragsdel. Hur mycket pengar du har rätt till beror på din studietakt, hur många veckor du studerar och om du har inkomst över fribeloppet. Studiemedel ansöker du om när som helst, men du kan inte få stöd för mer än fyra veckor retroaktivt från det att CSN fått in din ansökan.

Studiemedel, Centrala studiestödsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Studiehjälp och studiemedel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender