Meny

Meny

Stödverksamhet Torget

Stödverksamhet AST

Borås stad erbjuder särskilt stöd till dig som behöver en individuellt anpassad studiemiljö. Stödverksamheten är anpassad för dig med behov av AST-specifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, förberedelse och extra studiestöttning.

Du anmäler ditt behov av stöd i samband med att du gör din ansökan till gymnasiet. Via stödverksamheten läser du sedan valt program med en stöttning som anpassas efter dina förmågor. På Almåsgymnasiet och Sven Eriksonsgymnasiet finns behovsanpassade lokaler där undervisning kan ske i små grupper, 1-5 elever, med stor individanpassning.

Du som är, eller blir, behörig till ett nationellt program kan få stöd via stödverksamheten.

Vid frågor kontakta samordnare Malin Fredberg malin.fredberg@edu.boras.se 0721-60 08 58

Senast ändrad: 2018-12-03 12.09

Uppdaterad av:

Dela sidan: Stödverksamhet Torget

g q n C

p

Kontakt