Meny

Meny

En individuellt anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

Borås Stad erbjuder särskilt stöd till dig som behöver en individuellt anpassad studiemiljö. Stödverksamheten är anpassad för dig med behov av autismspecifikt stöd under skolgången. Du har exempelvis en Autismdiagnos som gör att du har behov av mindre undervisningssammanhang, god förberedelse och extra studiestöttning.

Stödverksamheten kan erbjuda stöttning för elever på Borås kommunala gymnasieskolors program. På Almåsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet och Björkängsgymnasiet finns det behovsanpassade lokaler där undervisning kan ske i små grupper (1-5 elever) med stor individanpassning.

Kontakt för att meddela ditt behov av stöd.

Senast ändrad: 2019-03-01 11.12

Uppdaterad av:

Dela sidan: En individuellt anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

g q n C

p

Kontakt