Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020.

Borås Stads budget Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Grundskolenämnden ska tillsammans med Tekniska nämnden under 2021 utreda hur skolskjuts-verksamheten kan effektiviseras utan att den enskilda eleven drabbas
  • Lokalförsörjningsnämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden, Förskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden under 2021 utreda hur nämnderna på ett bättre sätt kan använda sina lokaler gemensamt. Det ska särskilt belysas hur föreningslivet kan använda lokalerna när det inte bedrivs någon utbildning i dem.
  • Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att inrätta ett husdjursvänligt vård- och omsorgsboende.
Mål och uppdrag i budgeten

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall

2018

Utfall
2019

Senaste

utfall 2020

Andelen föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ska öka, %.

95,8

95,7

96

Andelen barn som får plats på förskola på önskat placeringsdatum, ska öka (%)

74

81

-

Andelen elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram ska
öka, %

80

80

84

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 ska öka

222

220

223

Andelen elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9 ska öka, %.

87,3

87,2

89,1

Andelen elever som känner sig trygga i gymnasieskolan ska öka, %.

95,2

95

-

Andelen elever med högskoleförberedande respektive yrkesexamen ska
öka, %.

93

91

92

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender