Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2020. Budgeten i sin helhet kan du läsa härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler
  • Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga rutiner och samordning finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt
    begåvade barn enligt Skolverkets definition

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall

2018

Utfall
2019

Mål
2020

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn%

74

81

98

Andel föräldrar som känner sig trygga när
de lämnar sitt barn på förskola, %

96

96

100

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till
något nationellt gymnasieprogram, %

80

80

90

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

222

220

222

Andel elever som känner sig trygga i
grundskolan, åk 4-9, %.

87

87

100

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %.

93

91

95

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd

98

99

99

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol