Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2019. Budgeten i sin helhet kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan för barn till föräldrar som är föräldralediga eller arbetslösa ska utredas
  • Det aktiva skolvalet ska följas upp
  • Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner hanteras, ska finnas på varje skola
  • Förskoleklass ska erbjudas utökat språkstöd i svenska

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall

2017

Utfall
2018

Mål
2019

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn %

-

74

98

Andel föräldrar som känner sig trygga när
de lämnar sitt barn på förskola, %

95,4

95,8

100

Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till
något nationellt gymnasieprogram, %

74,8

80

90

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

192,6

222

222

Andel elever som känner sig trygga i
grundskolan, åk 4-9, %.

91,8

87,3

100

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %.

93,2

93

93

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd

98

98

98Senast ändrad: 2019-05-03 08.44

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C