Meny

Meny

Mål och uppdrag

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag. Vi ska utgå från boråsarna och erbjuda likvärdig service och tjänster utifrån deras skiftande behov.

Nedan finner du mål och en del av de särskilda uppdrag som Kommunfullmäktige gett i Budget 2018. Budgeten i sin helhet kan du läsa här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Fritids och folkhälsonämnden ska tillsammans med Grundskolenämnden ta fram en plan för att införa simfritids. Avskikten är att kunna erbjuda särskilda insatser på skolor med mycket låg simkunnighet.
  • Förskolenämnden ska utreda införande av ett kreativt återanvändningscenter, där barn erbjuds möjlighet att arbeta kreativt med spill- och restmaterial från till exempel lokala företag.
  • Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda former för närmare samverkan mellan skola/fritidshem och föreningslivet.
  • Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas möjlighet till ledighet för att fira de stora högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till. Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler när det gäller ledighet vid stora religiösa högtider. Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid sådana tillfällen upp till några gånger per läsår.
  • Gymnasieelever på vård- och omsorgsprogrammet ska erbjudas hjälp att ta körkort. Under 2018 ska ett första steg tas genom att eleverna erbjuds stöd med den teoretiska delen av körkortsutbildningen.
  • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska utreda möjligheten att starta en profil inom spelutveckling på teknikprogrammet.
  • Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att under 2018 ta fram ett förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa.

Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall

2016

Utfall
2017

Mål
2018

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn %

-

-

97

Andel föräldrar som känner sig trygga när
de lämnar sitt barn på förskola, %

95,4

95,8

100

Andel elever i åk 9 som är behöriga till
något nationellt gymnasieprogram, %

74,8

79

86

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9.

192,6

213

218

Andel elever som känner sig trygga i
grundskolan, åk 4-9, %.

92,2

91,8

100

Andel elever med högskoleförberedande respektive
yrkesexamen, %.

90,5

93,2

92


Senast ändrad: 2018-03-26 10.41

Ändrad av:

Dela sidan: Mål och uppdrag

g q n C