Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Årets pris för barn- och elevinflytande

Detta pris ska ges till enskild eller grupp av barn och elever och eventuellt i samarbete med en vuxen. Dock inte enbart till vuxen.

Priset visar på vikten av att barn och elever upplever sig ha inflytande över sin utbildning. Barn och elever som kan påverka sin vardag trivs bättre och har bättre förutsättningar att utvecklas.

Du kan nominera inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning.

Kriterier

  • Arbetet har visat på stort engagemang för inflytande för barn/elever.
  • Arbetet har utvecklat barns och elevers möjligheter till inflytande.
  • Arbetet har berört många.

Senast ändrad: 2017-05-22 10.37

Ändrad av:

Dela sidan: Årets pris för barn- och elevinflytande

g q n C