Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Årets samarbete

Här är det samarbete som är viktigt! Priset går till en förskola eller skola som samarbetar med andra inom eller utom den egna enheten. Utgångspunkten är uppdraget att göra det möjligt för alla barn och elever att lyckas. Priset ska bidra till att det goda arbetet sprids, därför är det viktigt att metoderna går att använda på andra förskolor och skolor.

Du kan nominera inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning.

Kriterier

Samarbetet:

  • är innovativt och nyskapande
  • bidrar till barnens och/eller elevernas ökade engagemang, motivation och nyfikenhet
  • är värdeskapande över tid
  • gör skillnad för barns och elevers lärande och bildning.

Senast ändrad: 2017-05-22 10.36

Ändrad av:

Dela sidan: Årets samarbete

g q n C