Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Årets trygghetspris

Syftet med årets trygghetspris är att lyfta vikten av en trygg miljö för att skapa förutsättning för lärande. Trygghet och trivsel är viktigt när föräldrar väljer förskola och skola för sina barn. Att priset inte ges till en enskild är en tydlig signal om att en trygg miljö skapas i samverkan.

Du kan nominera inom förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola eller vuxenutbildning.

Kriterier

Priset kan ges till en förskola/skola eller klass/grupp som skapat en trygg miljö som kännetecknas av

  • förtroendefulla relationer där alla vågar vara sig själva
  • tillit, tilltro och respekt till varandra och gott bemötande
  • att barn och elever känner glädje, trygghet och blir lyssnade på
  • att barn och elever deltar och upplever delaktighet utifrån sina  förutsättningar.

Senast ändrad: 2017-05-22 10.33

Ändrad av:

Dela sidan: Årets trygghetspris

g q n C