Meny

Meny

Brukarundersökning gymnasieskola 2018

Elevenkäten är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och resultatet analyseras på olika nivåer så att förbättringar kan göras. Svarsfrekvensen totalt var 73,2 procent vilket innebär att drygt 3 200 elever svarade på någon eller några frågor i enkäten.

De faktorer som har betydelse för elevernas framgång i studierna är starkt kopplade till områdena i enkäten som genomförs på skolorna årligen. Trygghet, höga förväntningar, kunskapsfokus, hjälp vid behov och inflytande över sitt lärande är påståenden som eleverna tar ställning till i undersökningen. Resultaten är goda inom flertalet av de områden som ingår i enkäten.


Brukarundersökning elever gymnasieskola, andel, %, nöjda elever.

2016

2017

2018

Jag känner mig trygg på min skola.

95

96

95

Mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla kurser.

91

92

91

Vi bemöter varandra med respekt på min skola.87

 
Arbetet med att nå goda kunskaps- och värdegrundsresultat har under året utgått från utvecklingsplanen Bildningsstaden Borås och utvecklingsområdena i denna. Till varje utvecklingsområde finns insatser kopplade i syfte att förbättra resultaten. För kommande femårsperiod 2016-2021 finns en ny utvecklingsplan där arbetet för ökad måluppfyllese konkretiseras i insatser inom utvecklingsområdena det goda lärandet, systematiskt kvalitetsarbete och värdegrund.

Vill du veta hur resultatet blev på din skola ska du vända dig till din rektor eller lärarna.

En del av resultaten presenteras i Borås Stads Jämförelsetjänst Jämför service i Boråslänk till annan webbplats.

Senast ändrad: 2018-08-23 07.20

Ändrad av:

Dela sidan: Brukarundersökning gymnasieskola 2018

g q n C

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

y Nyheter

 • 2019-07-18 08.26

  Vattenläcka i Svaneholm

  Vattenläckan i Svaneholm lagades på onsdagskvällen men har tyvärr gått upp igen. Borås Energi och Miljö arbetar på att f...
 • Sandareds badplats
 • Ett barn leker i sandlådan. 
 • 2019-07-08 08.08

  Nu blir förskolans chefer rektorer

  Den 1 juli i år bytte förskolecheferna benämning till rektorer. Förändringen genomförs nationellt efter en ändring i sko...

o Kalender

 • Konstkollo: Akvarellvecka med Erik Hårdstedt

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-19 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-23 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter
 • Konstkollo: Selfievecka

  Är du mellan 10 och 15 år och vill prova på olika former av konstnärligt skapande på sommarlovet? Se hit! Borås konstmus...

  Tid: 2019-07-24 12.00
  Plats: I Konstmuseets verkstad, ute om vädret tillåter