Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskilda rekommendationer i Västra Götaland

Dari (دری)

ما را در راستای بهبود بخشیدن کودکستان کمک کنید ـ دیدگاه شما حائز اهمیت است!

برای اینکه ما بدانیم شما سرپرست های کودکان در مورد کودکستان چی فکر می کنید، هر سال یک بار، پرسشنامهء ارزیابی نمودن را در این زمینه انجام می دهیم. پاسخ های شما، ما را در بهبود بخشیدن امور کودکستان کمک می کند.

سال گذشته، به تعداد 5056 سرپرست (۸۴ ٪) در این ارزیابی مشارکت ورزیدند که از همهء آنها تشکر می کنیم.

وقت این چنین ارزیابی برای سال جاری اینک به زودی فرا می رسد. شما می توانید این پرسشنامه را از ۱۷ فبروری تا ۱۳ مارچ پاسخ بدهید. این صرفاً چند دقیقه وقت را در بر می گیرد و آنهم بدون اینکه شما نام خود را در آن ذکر نمایید.

شما می توانید این پرسشنامه را هنگامی که کودک خود را به کودکستان می رسانید یا از آنجا می گیرید، به کودکستان وی تحویل بدهید.

این پرسشنامه به چندین زبان می باشد.

فرصت را مغتنم بشمارید و دیدگاه های خود را بنویسید.

با سپاس فراوان از همکاری شما!

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Dari (دری)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol