Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Särskola

Särskolan består av tre utbildningsnivåer: grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna.

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det om barnet inte bedöms kunna nå upp till gymnasieskolans kunskapsmål på grund av sin utvecklingsstörning.

Särskild utbildning för vuxna är frivillig och har som mål att vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska få möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens för att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Utredning och ansökan

Innan ett barn placeras i grundsärskolan görs en utredning för att fastställa vilka behov som barnet har.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om plats till sitt barn i grundsärskolan.

Det är rektorn på barnets skola som håller i utredningen tillsammans med samordnaren på Grundskoleförvaltningen.

Skolform

Den obligatoriska grundsärskolan är en egen skolform år 1-9 med egna kursplaner och betygskriterier. Dessutom erbjuds särskoleelever ett frivilligt tionde skolår.

Efter grundsärskolan det finns det möjlighet att läsa vidare på gymansiesärskolan eller om du är över 20 år inom särskild utbildning för vuxna.

Om du vill veta mer

Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna (FUB) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Särskola

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol