Meny

Meny

Elevhälsa

Elevhälsotemet ansvarar för att skapa en helhetssyn för elever i behov av särskilt stöd. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Rektor

Elisabeth Jövinger, 033-35 71 40

Skolsköterska

Marita Björk, 033-35 39 71

Specialpedagog

Lena Wendth, 033-35 39 70

Kurator

Viola Leander, 033-35 39 94

Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare ansvarar för övergripande samordning av uppföljning och utslussning av elever efter avslutad skolgång inom gymnasiesärskolan.

Roland Trygg, 033-35 39 70

Senast ändrad: 2018-03-06 09.34

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

g q n C