Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevhälsa

Elevhälsotemet ansvarar för att skapa en helhetssyn för elever i behov av särskilt stöd. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, rektor, kurator, studie- och yrkesvägledare och specialpedagog.

Gymnasiechef/rektor

Elisabeth Jövinger, 033-35 71 40

Skolsköterska

Marita Björk, 033-35 39 71

Specialpedagog

Wendt Lena, 0734- 32 80 41

Kurator

Viola Leander, 033-35 39 94

Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare ansvarar för övergripande samordning av uppföljning och utslussning av elever efter avslutad skolgång inom gymnasiesärskolan.

Roland Trygg, 033-35 39 70

Senast ändrad: 2020-11-10 11.34

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol