Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gymnasiesärskolans individuella program

Individuella program är till för elever som behöver en utbildning som är anpassad efter deras förutsättningar.

Utbildningen ska ge dig som elev kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du ska också få kunskaper som gör att du ska kunna vara med och bestämma hur du vill ha det i ditt vardagsliv och för att kunna delta i samhällslivet.

De individuella programmen finns på Sörmarksgatan 207.

Bildkort

På det individuella programmet lär du dig:

 • Att arbeta med att utveckla ditt språk och hur du kan samtala med andra.
 • Matematik som du behöver i din vardag.
 • Om naturen och samhället.
 • Att tillsammans med andra tänka och samtala kring frågor som rör ditt liv.
 • Möjligheten att bättre förstå och använda den engelska som du hör och ser runt omkring dig till exempel i musik, filmer, spel och tidningar.
 • Att kunna visa andra vad du tänker och tycker med hjälp av till exempel dans, bild, musik och teater.
 • Kunskaper som ska ge dig möjlighet att klara att sköta ditt hem, din vardagsekonomi och din hälsa.

Det individuella programmet består av följande ämnesområden:

 • Estetisk verksamhet
 • Hem- och konsumentkunskap
 • Idrott och hälsa
 • Natur och miljö
 • Individ och samhälle
 • Språk och kommunikation

Praktik får ingå i ett individuellt program om det är till nytta för eleven.

Det finns kravnivåer för grundläggande kunskaper och för fördjupade kunskaper. Kravnivåerna utgår från målen och visar med vilken kvalitet eleven visar sitt kunnande i förhållande till målen. Kravnivåerna ger läraren möjlighet att möta varje elevs behov av utmaningar i lärandet och att följa upp elevens kunskapsutveckling.

Betyg sätts inte på ämnesområden i gymnasiesärskolan.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gymnasiesärskolans individuella program

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol