Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Gymnasiesärskolans nationella program

Omfattningen av studierna på nationella program anges i gymnasiesärskolepoäng. Ett fullständigt nationellt program omfattar 2 500 poäng

Det finns tio ämnen som är gymnasiesärskolegemensamma och som därmed läses av elever på alla nationella program i gymnasiesärskolan.

För varje program i gymnasiesärskolan finns ämnen som är gemensamma för programmet och som ska läsas av alla elever på programmet. De ger programmet dess karaktär.

Programfördjupningen innehåller ämnen och kurser som kompletterar och fördjupar de programgemensamma ämnena.

På det individuella valet kan eleven läsa en kurs i Idrott och hälsa och en kurs i Hem- och konsumentkunskap.

På alla program ska eleven genomföra ett gymnasiesärskolearbete.

Gymnasiesärskolans nationella program finns på: Bergslenagymnasiet och Viskastrandsgymnasiet.

Programstrukur för de nationella programmen

Gymnasiesärskolan poängbeskrivning

Se respektive program för en mer specifik beskrivning av programstrukturen.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Gymnasiesärskolans nationella program

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol