Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Elevhälsa

Elevhälsotemet ansvarar för att skapa en helhetssyn för elever i behov av särskilt stöd. I elevhälsoteamet ingår specialpedagog, kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, och rektor.

Specialpedagog

Lena Wendt 0734- 32 80 41

Speciallärare
Borg Åsa

Kurator

Viola Leander, 033-35 39 94

Studie- och yrkesvägledare

Vår studie- och yrkesvägledare ansvarar för övergripande samordning av uppföljning och utslussning av elever efter avslutad skolgång inom gymnasiesärskolan.

Roland Trygg, 033-35 39 70

Skolsköterska

Marita Björk, 033-35 39 71

Rektor
Anette Lundgren

Gymnasiechef/rektor

Kristina Brink, 0768 88 71 40

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Elevhälsa

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender