Meny

Meny

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna, Särvux, ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Utbildningen omfattar:

 • Grundläggande nivå motsvarar obligatoriska särskolan med nivåerna träningsskola och grundsärskola.
 • Gymnasial nivå motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Antagning sker fem gånger per år och under förutsättning att det finns plats.
Och snart går det att söka till nästa intagning. Vi öppnar ansökningsperioden den 15 mars och håller öppet till 15 maj. Du kan då söka både till sommarkurserna och till höstens kurser.
Inom kort kommer mer information om vilka kurser vi erbjuder.

Målet för Särskild utbildning för vuxna är att vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling.

Särskild utbildning för vuxna ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig skolform. Utbildningen omfattar två nivåer.

 • Grundläggande nivå motsvarar obligatoriska särskolan med nivåerna träningsskola och grundsärskola.
 • Gymnasial nivå motsvarande utbildning som ungdomar kan få på de nationella eller specialutformade programmen i gymnasiesärskolan.

Särvux

Särskild utbildning för vuxna är utbildningen för dig som behöver extra stöd för att lära in saker. Du ska vara:

 • över 20 år
 • ha en intellektuell funktionsnedsättning eller en förvärvad hjärnskada.

Du går i skolan en eller flera gånger per vecka och all undervisning sker i små grupper. Utbildningen är uppbyggd med fristående kurser där studier på skilda nivåer kan kombineras.

Lärvux

En utbildningsform för dig som:

 • har en lönebidrags- eller trygghetsanställning
 • har svårt med inlärning
 • vill få nya kunskaper som du kan använda i ditt arbete
 • vill repetera dina kunskaper
 • vill studera i långsam takt i en liten grupp

Om du vill veta mer

Om du är intresserad av att lära dig mer rekomenderar vi att läsa på Skolverkets webbplats för särskild utbildning för vuxnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

l

Självservice

Ansökan Särskild utbildning för vuxna


Ansökan till sommarkurserna


Kurskatalog


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-04-12 14.45

Ändrad av:

Dela sidan: Särskild utbildning för vuxna

g q n C

p

Kontakt