Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Särskoleskjuts - skolskjuts för elever i särskolan

Elever som går i särskola eller tillhör en särskild undervisningsgrupp kan beviljas skolskjuts. För att få skolskjuts beviljad måste först skolskjutsenheten i samråd med skolan, läkare och vårdnadshavare göra en bedömning. Dessutom behövs en utredning eller ett läkarintyg för att styrka behovet av skolskjuts. Du som har ett barn som behöver skolskjuts måste göra en ny ansökan varje år.

Ansökan

Du som vårdnadshavare fyller i blanketten ansökan om särskoleskjuts och skickar den sedan för underskrift till skolans rektor. Det är rektorn på respektive särskola som beslutar om vilka elever som har rätt till resor med särskoleskjuts. Det är också rektorerna som beställer resorna.

När alla uppgifter är ifyllda av såväl vårdnadshavare som rektor skickas blanketten till Borås Stads tekniska förvaltnings särskoleskjuts. Observera att ansökan måste förnyas inför varje nytt läsår och att den nya ansökan ska vara oss tillhanda senast den 15 maj varje år.

Fyll med fördel i blanketten digitalt och maila den sedan till ditt barns rektor som fyller i resterande uppgifter och mailar in blanketten till sarskoleskjuts@boras.se. Blanketter som kommer via mail kan handläggas snabbare. Du kan även skriva ut blanketten, denna postas då av rektorn för ditt barns skola till:
Tekniska förvaltningen, särskoleskjuts 501 80 Borås. Handläggningstiden är upp till 14 dagar.

Det är viktigt att alla delar i samtliga blanketten fylls i. Ofullständigt ifylld blankett kan inte behandlas och kommer skickas tillbaka.

Tillfälliga ändringar

Inför lov och ledigheter längre än tre dagar ska blanketten ansökan om särskoleskjuts vid lov användas. Blanketten ska skickas till elevens skolas rektor som sedan skickar den till särskoleskjutssamordnaren.

Vid tillfälliga ändringar av tider och/ eller hämtadress för tre dagar eller kortare period, vid till exempel studiebesök, friluftsdag eller vid skolavslutningar ska vårdnadshavaren eller skolan meddela förändringen via mail senast fem arbetsdagar innan till: sarskoleskjuts@boras.se. Om skolskjutsen behöver ändras permanent ska blanketten ansökan om särskoleskjuts fyllas i igen, och skolans rektor behöver godkänna den permanenta förändringen i schemat.

Om eleven blir sjuk eller av annan anledning inte ska resa

Vid avbokning av resa måste vårdnadshavaren kontakta särskoleskjutssamordnaren via telefonnummer:
033-35 50 87 senast en timme innan planerad tur. Avbokningar kan ske mellan 06.00-23.00 måndag till fredag, samt 07.00-23.00 på helger. Om du ringer utanför ordinarie kontorstid kopplas du till färdtjänstens beställningscentral som tar emot din avbokning. Observera att chaufförerna inte kan ta emot avbokningar samt att avbokningar inte heller får ske via mail.

Avbokning måste ske en timme innan bokad resa varje dag som eleven är frånvarande. Om resan ej avbokas kommer turen att genomföras på ordinarie tid. Det är därför av största vikt att vårdnadshavare kontaktar särskoleskjutssamordnaren varje dag eleven är frånvarande.  

Riktlinjer

Elever som beviljats särskoleskjuts är berättigade till två resor om dagen, om inget annat är avtalat. Eleverna körs mellan skola/fritids och bostad, eller till exempel korttidsvistelser. Med bostad avses elevens folkbokföringsadress. En elev kan ha flera bostadsadresser vid till exempel delad vårdnad. Vid delad vårdnad ska eleven vistas lika tid hos båda vårdnadshavarna.

Det är skolans/fritids start- och sluttider som ligger till grund för planeringen av särskoleresor. Resorna samplaneras i så stor utsträckning som möjligt. Resorna utförs i huvudsak av kommunens egna fordon och förarpersonal. Kommunen anlitar också Taxi och Färdtjänstfordon för dessa resor. 

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ansökan om särskoleskjuts

Ansökan om särskoleskjuts vid lov


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-11-09 15.21

Ändrad av:

Dela sidan: Särskoleskjuts - skolskjuts för elever i särskolan

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol