Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolskog

En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för lek och utomhusvistelse men även pedagogisk verksamhet. I Borås Stad finns ett trettiotal skolskogar på kommunens mark som används av både kommunala och fristående skolor och förskolor.

Att ha tillgång till en skolskog ger en fin möjlighet att bedriva utomhusundervisning och ger både elever och lärare möjlighet att lära sig mer om sin närmiljö.

Vi samarbetar med Navet och Skogen i skolan

Borås Stad samarbetar kring skolskogar med Navet, ett tekniskt och naturvetenskapligt center för barn och ungdomar. Navets tyngdpunkt ligger på pedagogik. Navet kan också ta emot besök på Naturskolan på Ramshulan, Rya åsar eller besöka respektive skola, förskola eller skolskog.

Borås Stad samarbetar också med Skogen i Skolan och medverkar i regionrådet för Västra Götaland. På hemsidan finns ett register och en kort information om respektive skolskog.

Skogen i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta en skolskog

Har skolor eller förskolor frågor om skolskog eller önskemål om att få något renoverat eller tillbyggt? Då hjälper vi gärna till! Det gäller både kommunala som fristående skolor och förskolor.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskog

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender