Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolskog

En skolskog är en plats som en skola eller förskola kan använda för lek och utomhusvistelse men även pedagogisk verksamhet. I Borås Stad finns ett trettiotal skolskogar på kommunens mark som används av både kommunala och fristående skolor och förskolor.

Att ha tillgång till en skolskog ger en fin möjlighet att bedriva utomhusundervisning och ger både elever och lärare möjlighet att lära sig mer om sin närmiljö.

Kunskap är det första steget i arbetet för en hållbar framtid. Genom att sprida kunskap om skogen och dess möjligheter på kreativa och naturnära sätt vill vi hjälpa till att skapa en god relation mellan framtida generationer och deras omgivande natur.

De globala hållbarhetsmålen

Utbildning om skogen och dess många värden bidrar också till att nå flera av de globala hållbarhetsmålen.

Vi samarbetar med Navet och Skogen i skolan

Borås Stad samarbetar kring skolskogar med Navet, ett tekniskt och naturvetenskapligt center för barn och ungdomar. Navets tyngdpunkt ligger på pedagogik. Navet kan också ta emot besök på Naturskolan på Ramshulan, Rya åsar eller besöka respektive skola, förskola eller skolskog.

Borås Stad samarbetar också med Skogen i Skolan och medverkar i regionrådet för Västra Götaland. På hemsidan finns ett register och en kort information om respektive skolskog.

Skogen i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Starta en skolskog

Har skolor eller förskolor frågor om skolskog eller önskemål om att få något renoverat eller tillbyggt? Då hjälper vi gärna till! Det gäller både kommunala som fristående skolor och förskolor.

Borås skolskogar

I Borås Stad har många skolor redan startat en skolskog.

 • Asklandskolan
 • Björkehovs förskola
 • Byttorpskolan
 • Daltorpskolan
 • Ekarängskolan
 • Engelbrektskolan
 • Erikslundskolan
 • Fjärdingskolan
 • Gånghesterskolan
 • Hedvigsborgsgårdens förskola
 • Hestra Midgårdskolan
 • Hässlegårdens förskola
 • Kerstinsgårdskolan
 • Kristinebergskolan
 • Malmen Montessori
 • Myråsskolan
 • Målsrydskolan
 • Sandaredskolan
 • Sandhultskolan
 • Sjöboskolan
 • Sjömarkenskolan
 • Skogsgläntans förskola
 • Svedjeskolan
 • Trandaredskolan
 • Tummarpskolan
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskog

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter