Meny

Meny

Informationssökning

Skaffa dig först en överblick över ämnet genom att använda ett uppslagsverk. Leta sedan steg för steg fram mer detaljerade uppgifter. I våra uppslagsverk kan du få tips på nyckelord, synonymer och andra begrepp som du har användning av.

 

Tips inför ditt uppsatsskrivande

​När du ska skriva en uppsats eller ett större arbete kan uppgiften kännas alldeles för stor. Då är det bra att begränsa dig och dela upp arbetet i mindre delar.

Skrivguiden på nätet ger dig bra råd inför uppsatsskrivandelänk till annan webbplats.

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin är ett etablerat uppslagsverk som både finns i bok och på nätet. Som elev hos oss får du tillgång till hela uppslagsverket. Det innehåller filmer från Utbildningsradion, UR, och ordböcker på många språk.
För att får ett konto i konto i Nationalencyklopedinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster måste du registrera dig i skolan. Därefter kan du även logga in hemifrån.

Wikipedialänk till annan webbplats är ett fristående uppslagsverk på nätet som kan ge dig en snabb överblick och många bra ingångar, men var försiktig. En del information är inte pålitlig. Jämför därför alltid med Nationalencyklopedin.

Sök böcker på Borås stadsbibliotek

Du kan söka böcker, e-böcker och andra media som finns på alla större bibliotek i Boråslänk till annan webbplats.
Om du skapar ett konto kan du ställa dig i kö och beställa din bok eller liknande även om det inte finns inne på biblioteket för tillfället.
Normal lånetid på böcker i Borås är 4 veckor. Endast nya efterfrågade böcker har en kortare lånetid. Har du böckerna för länge kommer du att behöva betala en övertidsavgift.

Librislänk till annan webbplats är en gemensam katalog för 400 svenska bibliotek. Här kan du söka efter mer än tio miljoner titlar. Libris innehåller både böcker och artiklar som du kan behöva till ditt gymnasiearbete. Om den litteratur du behöver inte finns på Borås kommuns bibliotek. Bibliotekarien hjälper dig att beställa.

Databaser

Vuxenutbildningen abonnerar på olika databaser som innehåller utvald information som är sökbar på olika sätt. Många av databaserna ger referenser till tidningar och tidskrifter, ofta i fulltext (dvs hela artikeln är läsbar).

Fakta om litteratur och författare hittar du i Alex författarlexikonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här finns omkring 2000 skönlitterära författare, merparten svenska.
Den här databasen kommer du åt hemifrån om du har lånekort och pinkod.

I Artikelsöklänk till annan webbplats hittar du ett stort urval artiklar ur svenska dagstidningar och tidskrifter från 1979 och framåt. Somliga artiklar visas i fulltext och de kan du läsa på skärmen.
Databasen är endast tillgänglig från skolans nätverk.

Global grantlänk till annan webbplats är en databas över både svenska och utländska fonder och stiftelser från vilka du kan söka stipendier och bidrag.

Landguidenlänk till annan webbplats innehåller information och statistik om världens länder och dessutom en mängd användbara länkar.
Källa är Utrikespolitiska Institutet.

Retriever / Mediearkivetlänk till annan webbplats är en fulltextdatabas som omfattar dagspress med mera.
Databasen är endast tillgänglig från skolans nätverk.

Updatumlänk till annan webbplats
Här finns artiklar från dagstidningar, bloggar och forum med mera.

Fria databaser

DiVA länk till annan webbplats
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) innehåller akademiska uppsatser i fulltext på svenska.

DOAJlänk till annan webbplats
Directory of Open Access Journals innehåller akademiska uppsatser och artiklar i fulltext på engelska.

EBSCOlänk till annan webbplats
"EBSCO Master File Premier" är engelskspråkig och innehåller 1 750 tidskrifter i fulltext, 500 referensböcker i fulltext och cirka 440 000 flaggor, foton och kartor.

Frisimlänk till annan webbplats
Är en gratis artikeldatabas med både nyheter, bloggar och artiklar om aktuella händelser.

Librislänk till annan webbplats
Är Sveriges nationella bibliotekssystem. Alla svenska böcker från 1866 och framåt är registrerade i Libris. Du kan söka i Libris från vilken dator som helst. Beställa böcker kan däremot endast bibliotekarien på ditt bibliotek göra, men kom ihåg att först söka i det egna biblioteket.

LIBRIS uppsöklänk till annan webbplats
Innehåller examensarbeten och uppsatser.

PubMedlänk till annan webbplats
Sök bland 22 miljoner referenser från Medline, vetenskapliga tidskrifter och onlineböcker.

PubMed Central
länk till annan webbplats
Cirka 350 e-tidskrifter publicerade i fulltext inom vård och medicin.

Silobreaker.selänk till annan webbplats
Är en gratis artikeldatabas med både nyheter, bloggar och artiklar om aktuella händelser.

So-rummetlänk till annan webbplats
Är en sida för dig som är intresserad av historia, religion, geografi och samhällskunskap

Statistiska centralbyrån - SCB - med Sveriges statistiska databaserlänk till annan webbplats
Sveriges statistiska databaser innehåller officiell statistik. Du kan söka i statistikdatabaserna från alla skolans datorer.

SweMed+länk till annan webbplats
Är en bibliografisk databas med referenser till artiklar inom det medicinska området med tyngdpunkt på Norden.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB)länk till annan webbplats
En historisk ordbok som beskriver svenskt skriftspråk från 1521 till våra dagar. I SAOB ges en detaljerad och noggrann behandling av ordens betydelser samt även en redogörelse för ordens uttal, böjning och stavning.

Svenska Akademiens ordlista (SAOL)länk till annan webbplats
Ordlista över svenska språket.

​Andra informationskällor

Du kan behöva använda din fantasi för att hitta andra informationskällor. Du kanske behöver kontakta föreningar, företag, privatpersoner, ambassader eller göra enkäter. För att få ut så mycket som möjligt av de personliga kontakterna behöver du ha förberett dig genom att läsa det som finns att läsa om ämnet.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-09-04 14.44

Ändrad av:

Dela sidan: Informationssökning

g q n C

p

Kontakt