Meny

Meny

Källkritik

Börja med att söka i allmänna uppslagsverk som Nationalencyklopedin. Det ger dig en bra kunskap om ämnet och här finns den basfakta du behöver för att komma igång med din uppgift. Vårt bibliotek har flera uppslagsverk inom olika ämnes områden.


Böcker - när du fördjupar dig

Fackböcker är nästa steg. I vår katalog på webbenlänk till annan webbplats kan du snabbt söka efter det du behöver. I de flesta fall har biblioteket tillräckligt med böcker i det ämne du söker, men om vi saknar något hjälper vi dig att låna hem det du frågar efter.

Om du inte hittar det du behöver är nästa steg att söka via Webbsöklänk till annan webbplats. Här kan du se vad andra bibliotek i Borås kommun har.

Tredje steget är att gå vidare till andra svenska bibliotek genom att använda Libris, som är universitets- och forskningsbibliotekens databas. Våra bibliotekarier kan beställa (fjärrlåna) böcker från andra bibliotek till dig.

Tidningar och tidskrifter - när du behöver kompletterande källor

Artiklar i tidningar och tidskrifter kan vara ett bra komplement speciellt när det gäller färsk information. Du kan via bibliotekets hemsida söka artiklar med hjälp av databaserna Artikelsök och Mediearkivet, men du måste vara på skolan för att kunna logga in.

Databaser

bibliotekets hemsida finns direktlänkar till de databaser skolan abonnerar på. Några av dessa databaser kommer du åt hemifrån, andra måste du vara i skolan för att kunna läsa.

Effektiv sökteknik - en vägledning

 • Tänk igenom ditt ämne innan du börjar faktasamlandet.
 • Vad är det du vill veta? (ditt syfte)
 • Vilken slags information behöver du? (din metod)
 • Var tålmodig, det kan ta tid att hitta bra information.

Kom ihåg att alltid skriva upp vilka källor du använt, det vill säga var du hämtat din information. I ett skolarbete behöver du kunna redovisa dina källor. Dessutom kan du själv behöva kontrollera uppgifter du använt. Eftersom information på internet snabbt kan ändras är det extra viktigt att uppge när du hittade informationen. Skriv alltid upp datum och adressen till hemsidan.


Källkritik - Kan du lita på dina källor?

Källkritik är det viktigaste när du ska skriva en uppsats. Här kommer några råd om hur du ska tänka inför din uppsats.

Vem säger vad till vem i vilket syfte och när?​

Värdera informationen. Du ska alltid förhålla dig kritisk till den information du finner. Detta gäller särskilt Internet eftersom vem som helst kan lägga ut texter och bilder där, jämfört med en bok där innehållet oftast har redigerats och faktagranskats innan publicering. Använd alltid omer än en källa (=författare) för att vara säker på dess trovärdighet.

När du läser ska du ha dessa frågor i huvudet:

Vem?

 • Vem står bakom? Är det en myndighet, forskare/universitet, organisation, privat företag eller en privatperson? Ta reda på så mycket du kan för att förstå hur trovärdig källan är.
 • Vem har skrivit/fotat/filmat? Finns det tydlig info om upphovsman
 • Om din källa ligger på internet: Finns informations- eller kontaktsida? Om inte - finns något annat som ger en ledtråd om avsändaren? Genom att backa i adressfältet kan du se vem som står bakom sajten.
  Kan du hitta någon författare som sägs ha skrivit texten? Vad vet du om den personen? Här kan du snabbt söka i Libris eller någon annan bibliotekskatalog.

Vad?

 • Vad sägs? Stämmer informationen? Jämför med andra källor. Kan du få informationen bekräftad från andra källor?
 • Täcks flera perspektiv eller saknas något?
 • Åsikter? Finns politisk eller religiös tendens?
 • Anges några källor? Vad är det för källor? Kan du gå direkt till dem?​

Till vem?

 • Finns det en särskild målgrupp?
 • Tänk på hur du ska använda materialet, vilken din målgrupp är.
 • Hur påverkar det innehållet (nivå, kvalitet)?

I vilket syfte?

Varför har man publicerat detta material? Ibland är det öppet, ibland är det dolt.
Är det för att provocera, informera, underhålla eller sälja en produkt?

När?

Är materialet gammalt? Nytt?
Har det hänt något avgörande inom ämnet sedan materialet publicerades?
Ibland är "när-frågan" mindre relevant - och ibland helt avgörande - för om man kan använda källan.

Kolla alltid källan

Skolverket har en bra sida om källkritiklänk till annan webbplats och säkerhet på nätet. Här får du många tips som hjälper dig att göra rätt.

Stiftelsen för internetinfrastruktur.selänk till annan webbplats har producerat en guide till källkritik på internet.länk till annan webbplats

p

Kontakt

Senast ändrad: 2019-07-04 10.25

Ändrad av:

Dela sidan: Källkritik

g q n C

p

Kontakt