Meny

Meny

Utbildningar inom Kobra

Kobra erbjuder kompetenshöjande utbildningar för företag och organisationer. Dessa är i regel kostnadsfria och öppna för alla som anmäler sig.

Genomförda föreläsningar och utbildningar

Har du koll på CSR?

Jenny Larsson från CSR Västsverige håller i denna kostnadsfria föreläsning vid 4 tillfällen under 2017: 14 juni, 20 september, 18 oktober och 22 november.

Ta chansen att fördjupa dig i CSR och vad det betyder för ditt företag/organisation.

VARFÖR CSR?
CSR (Corporate social responsibility) och hållbarhetsfrågor tar allt större plats i samhällsdebatten och kommer högre och högre upp på agendan i olika organisationer. Kunder och andra intressenter ställer allt större krav på olika verksamheters ansvarstagande. Men vad innebär detta i praktiken?

Föreläsare är Jenny Larsson från CSR Västsverige. CSR Västsverige är Sveriges största sektoröverskridande nätverk för CSR och hållbarhetsfrågor. Detta är föreläsningens upplägg:
* 14 juni, kl 10-11.30
Introduktion till CSR – vilka områden ingår?
* 20 september, kl 10-11.30
Social hållbarhet – motverka stress och olyckor på arbetsplatsen.
* 18 oktober, kl 10-11.30
Cirkulär ekonomi – lär dig grunderna och ta del av goda exempel.
* 22 november, kl 10-11.30
Systematisering av hållbarhetsarbetet och sammanfattning.

Boråsregionens attraktionskraft - med besöksnäringen som motor!


Under temat ”Boråsregionens attraktionskraft” arrangerade Boråsregionens vuxenutbildning den 26 januari en kompetensdag på Textile Fashion Center.

Syftet var att fånga upp det kompetensbehov som näringslivet har för att ta fram lämpliga utbildningsinsatser på gymnasial respektive yrkeshögskolenivå.

Program

08.30 – 09.00 Välkomstfika
09.00 – 09.15 Välkommen + presentation kompetensmäklare inom Kobra
09.15 – 09.30 Nuläge/framtidsspaning kopplad till kompetens inom besöksnäringen
09.30 – 09.45 15 minuter: Storyn om Åhaga genom Jonas Törndahl
10.00 – 10.15 15 minuter: Storyn om World Cup i vinterstaden Ulricehamn genom Karl-Erik Claesson
10.15 – 10.30 15 minuter: Storyn om No Limit genom Stina Hallhagen
10.30 – 10.45 15 minuter: Storyn om Kvarnen i Hyssna genom Catharina Johansson
10.45 – 11.00 15 min Framtidens digitala turistbyrå genom Anders Kihl
11.00 – 11.45 Paneldebatt
11.45 – 12.45 Lunch på The Company (frivilligt, ingår ej)


Den digitala revolutionen

Datum och tid: torsdag 2 februari klockan 8:30-11:00
Föreläsare: Bo Dahlbom

Arbetsrätt

Datum och tid: torsdag 29 september, torsdag 6 oktober och torsdag 13 oktober 2016 och måndag 17 oktober klockan 15:30-18:30
Kursledare: Sofia Karlsson

Kursen gav en grundläggande genomgång av de centrala svenska arbetsrättsliga regleringarna LAS och MBL för kursdeltagarna skulle få en god inblick i dessa lagars lydelser och praktiska betydelse för arbetslivet. Deltagaren fick veta vilka anställningsformer som finns i Sverige, vilka regler som gäller vid uppsägning och avsked och hur medbestämmanderätten påverkar arbetslivet.
Vidare behandlades AML och DiskL för att på ett överskådligt sätt ge kursdeltagarna förståelse för regleringen kring arbetsmiljö och diskriminering. Kursen syftade även till att varje enskild deltagare ska ges möjlighet att få svar på sina arbetsrättsliga frågor utifrån sin egen erfarenhet och yrkesroll.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-05-07 16.00

Ändrad av:

Dela sidan: Utbildningar inom Kobra

g q n C

p

Kontakt