Meny

Meny

Specialpedagog och resursteam

Vårt resurs- och stödteam finns för dig som har läs-och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter eller annan problematik.

Har du frågor eller funderingar som gäller skriv- och lässvårigheter?
Behöver du veta hur du kan förbättra inlärningsprocessen?
Vill du prata om din egen motivation?

Prata med våra specialpedagoger och speciallärare.


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-17 08.59

Ändrad av:

Dela sidan: Specialpedagog och resursteam

g q n C

p

Kontakt