Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolledning

Vuxenutbildningen i Borås har flera utbildningsområden, vart och ett med sin egen rektor eller enhetschef.

Utbildningarna finns också på fyra skolor: Vuxenutbildningens lokaler på Fabriks- och Bryggaregatan, i Kyllared och i Textile Fashion Center (Simonsland). 

Vuxenutbildnigschef Åsa Nätterlund

Åsa Nätterlund

Vuxenutbildningschef

Åsa Nätterlund
Telefon:
E-post: asa.natterlund@boras.se

Ansvarsområde: Vuxenutbildningen.
Verksam på Fabriksgatan 12.


Rektor och tf Vuxenutbildningschef Mia Sundström

Mia Sundström

Rektor, Grundläggande vuxenutbildning

Mia Sundström
Telefon: 076-888 53 28
E-post: mia.sundstrom@boras.se

Ansvarsområde: Grundläggande vuxenutbildning, resursteam och bibliotek.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Anna-Lena Moisander

Anna-Lena Moisander

Rektor, Teoretiska gymnasiala kurser

Anna-Lena Moisander
Telefon: 033-35 81 34
E-post: anna-lena.moisander@boras.se

Ansvarsområde: Teoretiskt inriktad gymnasieutbildning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Anita Lomås

Anita Lomås

Rektor, gymnasial yrkesutbildning

Anita Lomås
Telefon: 0768-88 58 27
E-post: anita.lomas@boras.se

Ansvarsområde: Gymnasiala yrkesutbildningar inklusive BRvux samt Komvux för särskild utbildning (tidigare Särskild utbildning för vuxna).
Verksam på Bryggaregatan 12.

Rose-Marie Dagman

Rose-Marie Dagman

Rektor, yrkeshögskola och textil gymnasial yrkesutbildning

Rose-Marie Dagman
Telefon: 0734-32 76 53
E-post: rose-marie.dagman@boras.se

Ansvarsområde: Borås Yrkeshögskola samt textila utbildningar inom gymnasial yrkesutbildning.
Verksam: Bryggaregatan 12 och Textile Fashion Center.

Rektor Helén Björklund

Helén Björklund

Rektor, gymnasial yrkesutbildning och yrkeshögskola, Vård och omsorg

Helén Björklund
Telefon: 0768-88 58 70
E-post: helen.bjorklund@boras.se

Ansvarsområde: Yrkesinriktade gymnasiala respektive yrkeshögskolekurser och -utbildningar inom vård och omsorg.
Verksam på Bryggaregatan 12.

Rektor Nalin Selçuk

Nalin Selçuk

Rektor, Svenska för invandrare (Sfi)

Nalin Selçuk
Telefon: 033-35 71 31
E-post: nalin.selcuk@boras.se

Ansvarsområde: Sfi - Svenskundervisning för invandrare.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Intendent Lyly Phan

Lyly Phan

Intendent

Lyly Phan (börjar i augusti)
Telefon: 0768-88 77 76 
E-post: lyly.phan@boras.se

Ansvarsområde: Ekonomi, lokaler och HR samt stöd- och servicefunktioner.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Enhetschef Titti Eklund

Titti Eklund

Enhetschef

Pia Solberg (börjar i augusti)
Telefon:
E-post:

Ansvarsområde: Administration, Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Jonas Wieszkos

Jonas Wieszkos

Kvalitetssamordnare

Jonas Wieszkos
Telefon: 033-35 58 19
E-post: jonas.wieszkos@boras.se

Ansvarsområde: Kvalitetssamordning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Här finns vi

Postadress:
Vuxenutbildningen, Borås stad
501 80 Borås

Besöksadresser

Vi har undervisning på fyra adresser runt om i Borås.

Fabriksgatan 12

Här finns administrationen och Särskild utbildning för vuxna, Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial teoretisk utbildning.

Bryggaregatan 12

Här finns undervisning för Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning och Gymnasial yrkesutbildning. Här finns också våra vårdutbildningar och flera utbildningar inom Boråsregionens vuxenutbildning samt delar av Yrkeshögskolan.
Här finns också administrationen för Boråsregionens vuxenutbildning och Borås yrkeshögskola.

Textile Fashion Center

Skaraborgsvägen 3a, Plan 3, Borås
Textila utbildningar för yrkeshögskolan, yrkesgymnasie och projekt.

Kyllared

Här finns våra utbildningar inom restaurang, kock och bak.
Tillfälligt flyttat till Almåsgymnasiet.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolledning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender