Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolledning

Vuxenutbildningen i Borås har flera utbildningsområden, vart och ett med sin egen rektor eller enhetschef.

Utbildningarna finns också på fyra skolor: Vuxenutbildningens lokaler på Fabriks- och Bryggaregatan, på Sparregatan och i Textile Fashion Center (Simonsland). 

Vuxenutbildnigschef Åsa Nätterlund

Åsa Nätterlund

Vuxenutbildningschef

Åsa Nätterlund
Telefon:
E-post: Asa.natterlund@boras.se

Ansvarsområde: Vuxenutbildningen.
Verksam på Fabriksgatan 12.


Rektor och tf Vuxenutbildningschef Mia Sundström

Mia Sundström

Rektor, Grundläggande vuxenutbildning

Mia Sundström
Telefon: 076-888 53 28
E-post: mia.sundstrom@boras.se

Ansvarsområde: Grundläggande vuxenutbildning, resursteam och bibliotek.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Anna-Lena Moisander

Anna-Lena Moisander

Rektor, Teoretiska gymnasiala kurser

Anna-Lena Moisander
Telefon: 033-35 81 34
E-post: anna-lena.moisander@boras.se

Ansvarsområde: Teoretiskt inriktad utbildning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor Anita Lomås

Anita Lomås

Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser

Anita Lomås
Telefon: 033-35 58 27
E-post: anita.lomas@boras.se

Ansvarsområde: Yrkesutbildningar och Boråsregionen vuxenutbildningar samt Komvux för särskild utbildning (tidigare Särskild utbildning för vuxna).
Verksam på Fabriksgatan 12, Bryggaregatan 12.

tf Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser, Vård och omsorg

Bengt Mattsson
Telefon: 0734-32 76 67
E-post: bengt.mattsson@edu.boras.se

Ansvarsområde: Yrkesutbildningar inom vård & omsorg.
Verksam: Bryggaregatan 12.

Rektor Helén Björklund

Helén Björklund

tf Rektor, Yrkeshögskolan

Helén Björklund
Telefon: 0768-88 58 70
E-post: helen.bjorklund@boras.se

Ansvarsområde: Borås Yrkeshögskola.
Verksam på Bryggaregatan 12 och Textile Fashion Center.

Rektor Nalin Selcuk

Nalin Selcuk

Rektor, Svenska för invandrare (Sfi)

Nalin Selçuk
Telefon: 033-35 71 31
E-post: nalin.selcuk@boras.se

Ansvarsområde: Sfi - Svenskundervisning för invandrare.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Intendent Sead Omerovic

Sead Omerovic

Intendent

Sead Omerović
Telefon: 076-888 71 85 
E-post: sead.omerovic@boras.se

Ansvarsområde: Ekonomi, lokaler och HR samt stöd- och servicefunktioner.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Enhetschef

Titti Eklund
Telefon: 076-888 71 44
E-post: christina.eklund@boras.se

Ansvarsområde: Administration, Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Interiörbild från Vuxenutbildningen på Fabriksgatan 12

Interiörbild från Vuxenutbildningen på Fabriksgatan 12

Här finns vi

Vi har undervisning i tre hus runt om i Borås.

Fabriksgatan 12 och Bryggaregatan 12/14

Postadress:
Vuxenutbildningen, Borås stad
501 80 Borås

Besöksadress:
Fabriksgatan 12, Borås

Undervisning sär/lärvux, Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial yrkes- och teoretisk utbildning.
Här finns också administrationen.

Yrkeshögskolan (YH) Textile Fashion Center

Postadress:
Borås Yrkeshögskola
Vuxenutbildningen Borås Stad
503 38 Borås

Besöksadress:
Skaraborgsvägen 3a, Plan 3, Borås

Utbildningar för Yrkeshögskolan i textil, data och handel/kommunikation samt textil på yrkesgymnasial nivå.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolledning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol