Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolledning

Vuxenutbildningen i Borås har flera utbildningsområden, vart och ett med sin egen rektor eller enhetschef.

Utbildningarna finns också på fyra skolor: Vuxenutbildningens lokaler på Fabriks- och Bryggaregatan, på Sparregatan och i Textile Fashion Center (Simonsland). 

Ledningsgruppen: Josipa Matić, Nalin Selçuk, Tina Lundell, Anna-Lena Moisander, Anita Lomås, Susanne Johansson och Andreas Sikström (som nu har slutat). Sead Omerović och Mia Sundström saknas på bilden.

Anna Ekelund Täreby

Vuxenutbildningschef

Tina Lundell
Telefon: 033-35 58 40
E-post: tina.arekvist.lundell@boras.se

Övergripande ansvar för hela Vuxenutbildningen.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Magnus Claesson

Rektor, Teoretiska gymnasiala kurser

Anna-Lena Moisander
Telefon: 033-35 81 34
E-post: anna-lena.moisander@boras.se

Ansvarsområde: Teoretiskt inriktad utbildning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Rektor, Grundläggande vuxenutbildning

Mia Sundström
Telefon: 076-888 53 28
E-post: mia.sundstrom@boras.se

Ansvarsområde: Grundläggande vuxenutbildning, resursteam och bibliotek.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Anna Ekelund Täreby

Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser

Anita Lomås
Telefon: 033-35 58 27
E-post: anita.lomas@boras.se

Ansvarsområde: Yrkesutbildningar och Boråsregionen vuxenutbildningar samt Komvux för särskild utbildning (tidigare Särskild utbildning för vuxna).
Verksam på Fabriksgatan 12, Bryggaregatan 12.

Rektor, Yrkesinriktade gymnasiala kurser, Vård och omsorg

Helén Björklund
Telefon: 0768-88 58 70
E-post: helen.bjorklund@boras.se

Ansvarsområde: Yrkesutbildningar inom vård & omsorg.
Verksam: Bryggaregatan 12.

Anna Ekelund Täreby

Rektor, Yrkeshögskolan och enhetschef

Josipa Matić
Telefon: 073-432 76 55
E-post: josipa.matic@boras.se

Ansvarsområde:Borås Yrkeshögskola.
Verksam på Bryggaregatan 12 och Textile Fashion Center.

Anna Ekelund Täreby

Rektor, Svenska för invandrare (Sfi)

Nalin Selçuk
Telefon: 033-35 71 31
E-post: nalin.selcuk@boras.se

Ansvarsområde: Sfi - Svenskundervisning för invandrare.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Enhetschef

Titti Eklund
Telefon: 076-888 71 44
E-post: christina.eklund@boras.se

Ansvarsområde: Administration, Lärcentrum samt studie- och yrkesvägledning.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Intendent

Sead Omerović
Telefon: 076-888 71 85 
E-post: sead.omerovic@boras.se

Ansvarsområde: Ekonomi, lokaler och HR samt stöd- och servicefunktioner.
Verksam på Fabriksgatan 12.

Här finns vi

Vi har undervisning i tre hus runt om i Borås.

Fabriksgatan 12 och Bryggaregatan 12/14

Postadress:
Vuxenutbildningen, Borås stad
501 80 Borås

Besöksadress:
Fabriksgatan 12, Borås

Undervisning sär/lärvux, Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning och gymnasial yrkes- och teoretisk utbildning.
Här finns också administrationen.

Yrkeshögskolan (YH) Textile Fashion Center

Postadress:
Borås Yrkeshögskola
Vuxenutbildningen Borås Stad
503 38 Borås

Besöksadress:
Skaraborgsvägen 3a, Plan 3, Borås

Utbildningar för Yrkeshögskolan i textil, data och handel/kommunikation.

l

Självservice

Lärplattformen Ping Pong


Googleinloggning


d

Information

Välkommen till Vuxenutbildningen


Likabehandlingsplan


Rutin vid incident


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-25 08.47

Ändrad av:

Dela sidan: Skolledning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol