Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

WestKomp 0.1

Små och medelstora företag inom besöksnäring och handel ska stärka sin digitala kompetens. Det är målet med WestKomp 0.1, ett projekt som kommer omfatta över 600 västsvenska företagare och anställda i Uddevalla, Lidköping, Borås, Trollhättan, Vänersborg och Falköping.

Företagen som ska delta har redan nu angett att de behöver utveckling inom marknadsföring och affärsutveckling, men även e-handel och användning av digitala plattformar. Satsningen ska samtidigt stärka de anställdas ställning på arbetsmarknaden.

Handel och besöksnäring är två strategiskt prioriterade näringsområden i Västra Götaland och digitaliseringen ses som en viktig del för att dessa näringar ska kunna bli mer konkurrenskraftiga.

Westkomp 0.1 är ett projekt finansierat av Europeiska Socialfonden med en totalbudget på 7,8 milj. kronor. Projektet drivs på uppdrag av och i samverkan med Tillväxtavdelningen i Uddevalla, Campus Västra Skaraborg, Borås Vuxenutbildning, Kunskapsförbundet Väst och Falköping Lärcentra. Insatserna och projektmedlen administreras av Westum, en nätverksorganisation av lärcentrum och vuxenutbildningar i Västsverige.

Projektet startar 1 april 2018 och löper på under två år. Med hänsyn till högsäsong börjar vi med en analys och planeringsfas fram till augusti. De första utbildningarna kommer att börjas hösten 2018.

Kickoff för WestKomp 0.1

Projektet lanserades den 25 september genom en kickoff där Kenneth Qfvarnström var föreläsare. Ett femtiotal deltagare var på plats i Borås och dryga det antalet såg föreläsningen antingen genom att vara på plats hos våra partners inom Nätverk westum eller genom att följa lajvsändningen på Youtube.

p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-10-01 16.04

Ändrad av:

Dela sidan: WestKomp 0.1

g q n C

p

Kontakt