Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Praktiska råd och tips på Vuxenutbildningen

­­Som ny elev är det inte alltid lätt att veta hur man ska bete sig eller vart man ska vända sig. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna.

Lunch, kaffe och mikrougnar

Fabriksgatan/Bryggaregatan: Vår cafeteria finns på plan 1 på Fabriksgatan 12 och är öppen alla skolvardagar 7.30 - 15.00, på tisdagar fram till 19.30. Det finns även ett elevkök med kylskåp och mikrougnar.
Textile fashion center (Simonsland): Ett pentry med mikrovågsugn och kylskåp finns intill våra klassrum. Här finns också ett café som drivs som en del av utbildningen till cafébiträde.

Rent och snyggt

Håll rent och snyggt efter dig. Använd papperskorgarna som finns runt om i skolan för att slänga skräp. Tänk på att vi källsorterar.
Och tänk på att inte slänga tuggummi på golvet i vår cafeteria eller lämna tepåsar i vasken.

Så betalar du

  • När du köper kompendier på skolan ska du betala med kort.
  • Elevkopieringen i biblioteket betalas med kontanter eller via swish.
  • I cafeterian kan du betala med både kort och kontanter (dock kontantfritt under kvällstid).
Lärare som undervisar

Parkering och buss

Fabriksgatan/Bryggaregatan:

Med buss: Det enklaste sättet att komma till oss på Fabriksgatan/Bryggaregatan är att ta bussen. Södra Torget, Borås busscentrum för lokalbussar, ligger 200 meter från skolan.
Med bil
: Det finns flera parkeringsplatser och parkeringshus i området kring vuxenutbildningen på Fabriksgatan/Bryggaregatan.
Med cykel: Cykelparkering finns vid korsningen Bryggaregatan/Lidaholmsgatan under motorvägen. Cykelplatserna här är under tak.
Du får däremot inte parkera din cykel på Fabriksgatan 11, på motsatt sida av Vuxenutbildningens huvudingång. Den cykelparkeringen är avsedd för de som arbetar i eller besöker det huset.

Textile fashion center (Simonsland)

Med bil: Parkering finns längs Skaraborgsvägen. En billigare parkering finns vid Magasinsgatan cirka 500 meter mot järnvägsstationen.
Med cykel: Cykelparkering finns vid skolan.

Hjälpmedel för funktionsnedsatta

Kontakta din lärare om du behöver extra stöd. Om du av medicinska skäl behöver hjälpmedel ska du lösa det tillsammans med närhälsans rehabmottagning. Skolan har några få specialstolar att låna ut men du behöver ett intyg från din läkare eller sjukgymnast.

Rökning

Inne på skolan och vid våra ingångar är det förbjudet att röka. Vi uppmanar dig att gå minst femton meter från entréerna för att undvika att rök kommer in i skolan.

Hiss

Hissen på Fabriksgatan 12 får endast användas av personal och elever med rörelsehandikapp. Kontakta vaktmästaren om du behöver hjälp med hissen.

Elevskåp

På våning 4 på Fabriksgatan finns det elevskåp som du kan låna. Eget hänglås krävs. Kontakta vaktmästarna för att få veta mer.
OBS! Skåpen ska tömmas och lämnas olåsta vid kurs/terminsslut.

Bön och klädsel

Skolan bedriver undervisning varje vardag. Bön liksom andra religiösa aktiviteter får inte ske under lektionstid.
Vuxenutbildningen har inga regler för klädsel.

Internet, E-post, Wifi och Ping Pong

I Ping Pong (= lärplattform) finns all den information som berör dig och dina studier. Här kan du också kommunicera med dina lärare och kurskamrater. Ping Pong finns på boras.pingpong.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Du kan också ladda ner appen PingPong mobile som finns till iPhone- och Android.

Lösenord till Ping Pong skickas till dig inför skolstart via e-post till adress du angav i din ansökan.

OBS! Tänk på att ditt konto i Ping Pong inaktiveras så fort du avslutar dina studier på Vuxenutbildningen. Det betyder att du inte kommer åt dokument och annat som du sparat på ditt konto.

Öppet wifi: På Fabriksgatan är vårt wifi numera öppet. Vårt nät heter boras_free_internet. För internet i övriga skollokaler, prata med din lärare.

Dator i skolan

Vår IT-ansvarig hjälper dig med datorer och annat praktiskt, men behöver du hjälp med att logga in på skolans wifi ska du gå till receptionen.

Du kan få låna en dator i biblioteket eller av lärarna om behov finns, men det bästa är om du har tillgång till egen dator.

Nytt namn, adress eller telefonnummer

Om du byter namn, adress eller telefonnummer ska du berätta det i receptionen så snart som möjlig så att skolan ska kunna nå dig med aktuell information.

Elev i klassrum

Lyckas med dina studier

För att lyckas med dina studier är det nödvändigt att du deltar aktivt i undervisningen.

Du har alltid ett eget ansvar att klara dina studier men det finns stöd som gör studierna lättare. Vi har läsesalar där du kan studera, bibliotek med kursböcker och datorer som du kan låna över dagen.

Läromedel

Din utbildning är gratis men du kan behöva köpa kurslitteratur, undervisningsmaterial och betala för eventuella kortare studieresor.

Är du under 20 år och studerar heltid får du låna kursböcker under hela kursen från vårt bibliotek. Studerar du på Grundläggande vuxenutbildning (Gruv) får du också låna böcker av skolan. Tänk på att du måste du betala för borttappade eller trasiga lånade böcker.

Bibliotek

I biblioteket kan du låna böcker, läsa tidningar och tidskrifter samt få hjälp med att söka information. Från vårt bibliotek kan du låna böcker från alla bibliotek i Borås stad. Här finns också ett antal datorer/chromebooks som du får använda och du även kan låna en chromebook över dagen.

Kopiering

Det finns en kopiator i biblioteket. Du får kopiera 20 papper per kurs, därefter är priset 1 krona per kopia och du betalar till bibliotekets personal.

Lärcentrum

Vi tycker att du som bor här i Boråsregionen ska ha möjlighet att bo kvar på din hemort medan du studerar.
För att du ska kunna göra det har vi ett lärcentra. Här kan du få stöd både med tekniska hjälpmedel och en social gemenskap. Därför erbjuder vi såväl lån av datorer och studier via telebild som en fysisk plats att besöka.

Det stöd vi erbjuder just nu är:

  • Studiehjälp/Studiehandledning
  • Lån av dator/dataprogram
  • Tenta

Resursteamet - Ett extra stöd i studierna

Tveka inte att prata med din handledare, kurator, lärare eller studievägledare för att få råd och stöd om du av olika skäl inte kan följa kursen enligt planeringen. De berättar vilken hjälp just du kan få.

Din lärare kan också ta initiativ till ett samtal under kursen om du inte klarar att studera enligt din planering. Samtalet ska hjälpa dig att tillsammans med din lärare ta fram en plan för hur du ska ta igen missade moment. Om du ändå har svårt att följa din studieplan bör du så snart som möjligt kontakta resursteamet. Tillsammans kan ni prata om dina möjligheter att fullfölja kursen och vilket stöd du behöver.

Resursteamet finns för att du ska få det extra stöd som behövs för att du ska klara dina studier. På Vuxenutbildningen består teamet av specialpedagog och speciallärare som är utbildade för att kunna hjälpa dig hitta de verktyg du behöver för att klara dina kurser.

För dig som är född 1998 eller senare finns ekonomiskt stöd genom CSN. Det kan vara stöd till studiehjälp, busskort, skolmat eller lån av läroböcker. Kontakta CSN för mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studie- och yrkesvägledning (SYV)

Du är välkommen med frågor som rör ditt studie- och yrkesval till våra studie- och yrkesvägledare. Med studie- och yrkesvägledare kan du också diskutera behörighet till högre studier, sökvägar, olika utbildningsalternativ samt dina personliga tankar om framtida studier och yrkesval.

Studieplan

För att klara dina studier behöver du en studieplan. den gör du tillsamman med stuide- och yrkesvägledarna.

Antagning, schema och betyg

Du söker till våra utbildningar på hemsidan Alvis Länk till annan webbplats.. Detta gäller INTE Sfi, vars elever söker på annat sätt.

När du sökt en av våra utbildningar får du först en bekräftelse att vi har mottagit och registrerat din ansökan. Bekräftelsen skickar vi som SMS eller, om du inte uppgivit ett mobilnummer, som ett mejl.
Du får sedan ännu ett meddelande där det står att du har antagits eller om du står som reserv eller om du saknar behörighet till utbildningen.

Reservantagning

Eftersom vi har reservantagning är det viktigt för oss att du så snart som möjligt meddelar oss om du inte kan börja på den kurs som du blivit antagen till. Då kan vi erbjuda din plats till den som står först på tur som reserv. Meddela vår expedition via mejl eller telefon. E-postadress och telefonn ummer står längst ner på denna sida.

Betyg och kursplaner

Vi följer de senaste kursplanerna och de betygskriterier som Skolverket har satt upp. Betygsskalan är A – F. A är högsta betyg och F det lägsta, r inte godkänt resultat. Om det saknas betygsunderlag betygsätts inte kursen. Det markeras med ett streck ( - ) i betygskatalogen.

Schema

Finns alltid på Ping Pong, vår lärplattform.

Brand och utrymning

Om det börjar brinna måste du veta hur du tar dig ut. Läs skolans utrymningsplan. Den finns på en tavla i varje lektionssal och i korridorerna.
Skyltarna här visar nödutgång och var brandsläckaren finns.
För att alla ska veta hur det går till har vi brandövningar en gång per termin.

Externa länkar

Din trivsel är viktig

Din och andras utbildning betyder mycket för oss. Därför arbetar vi hårt för att alla ska trivas hos oss och känna sig trygga i vår miljö.

En förutsättning för att du ska lyckas med dina studier är att du känner dig trygg och respekterad för den person du är. Därför är det är allas skyldighet att reagera mot kränkande beteenden och uttryck som kan upplevas stötande. Det är allas ansvar att säga ifrån och ingripa om någon blir utsatt.

En dynamisk vuxenutbildning där man kan studera vad man vill, när man vill och hur man vill förutsätter att ingen diskrimineras, trakasseras eller utsätts för kränkande behandling. Alla ska känna sig trygga och välkomna att arbeta och studera hos oss. Studerande såväl som personal ska uppleva ett meningsfullt sammanhang och delaktighet i verksamheten.

- ur Vuxenutbildningens likabehandlingsplan Pdf, 45.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Bestämmelser i diskrimineringslagen och 6 kapitlet i skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. På skolan ska ingen utsättas för:

  • diskriminering eller trakasserier på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder
  • kränkande behandling

Vår värdegrund

Vuxenutbildningen vill motivera dig till ett livslångt lärande och ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och höja din kompetens för att stärka din ställning på arbetsmarknaden.

Vi hjälper dig att nå dina mål med dina studier men tänk på att du har ett stort eget ansvar för dina studier.

Ditt inflytande

I vår verksamhet är allas röster viktiga, även din. Elevdemokratin betyder mycket för oss eftersom den hjälper oss att göra våra utbildningar ännu bättre.

Vänd dig alltid till din lärare i första hand om du har synpunkter på kursens planering, innehåll och kunskapskrav. Har du speciella läs- och skrivsvårigheter eller behöver stöd i matematik bör du tala om det för dina lärare så snart som möjligt så du kan få den hjälp och stöd du behöver.

Stöld och försäkring

Skolan ansvarar inte för saker du har med dig till skolan. Däremot är du som studerande vid Vuxenutbildningen olycksfallsförsäkrad under skoltid, inklusive resa till och från skolans undervisning genom, den kollektiva försäkring som Borås Stad har.

Om det börjar brinna

Om det börjar brinna måste du veta hur du tar dig ut. Läs skolans utrymningsplan. Den finns på en tavla i varje lektionssal och i korridorerna.
Några gånger per år har hela skolan övningar. Att det är så ofta beror på att vi har många kurs- och utbildningsstarter under året.

Pratbubbla med ett hjärta i, ikon.

Sociala medier

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Praktiska råd och tips på Vuxenutbildningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol