Meny

Meny

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Det är den prövande själv som ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper.

Tänk på att en prövning kostar 500 kronor och du kan endast göra prövning på en kurs per gång.

Om du har kunskaper i ett ämne kan du få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan även ske om du har gått kursen men då inte fått godkänt betyg, som F eller IG. Detta gäller alla nuvarande kurser inom ungdomsgymnasiet och komvux. Du kan däremot inte längre pröva för betyg i en äldre kurs, som Svenska A, B eller C. Prata med oss om du är osäker.

Prövningen sker både genom muntlig och skriftlig tentamen och i vissa kurser ska du även göra även en skriftlig rapport som lämnas in innan den skriftliga prövningen äger rum.
I ämnena naturkunskap, biologi, fysik och kemi görs också en laborativ prövning.
Den muntliga prövningen äger rum efter överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Anmäl dig till prövning hos oss eller Hermods

Du som det senaste året har studerat på Hermods ska göra din prövning hos dem. Liger din studier längre tillbaka så ska du däremot vända dig till oss. Hermods söker via denna sida.

Om du ska göra din prövning hos Vuxenutbildningen gör du din ansökan via denna sida. Här finns också den information du behöver.

l

Självservice

Anmälan till prövning


Webbansökan via Alvis
(grundläggande, gymnasial eller Sfi-utbildning)


Instruktioner för studieomfattning och kurstider


d

Information om prövning

Prövning i engelska grund


Prövning i engelska 5


Prövning i engelska 6


Prövning i engelska 7


Prövning i fysik 1


Prövning i fysik 2


Prövning i svenska 1


Prövning i svenska 2


Prövning i svenska 3


Prövning i svenska som andraspråk, grundläggande


Prövning i svenska som andraspråk 1


Prövning i svenska som andraspråk 2


Prövning i svenska som andraspråk 3


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-11-07 13.43

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning och validering

g q n C

p

Kontakt