Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Prövning och validering

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Tänk på att det är du själv som prövande som ansvarar för att du har tillräckliga kunskaper.

En prövning kostar 500 kronor om du inte har F eller IG i kursen och du kan endast göra prövning på en kurs per prövningstillfälle.

Om du har kunskaper i ett ämne kan du få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan även ske om du har gått kursen men då inte fått godkänt betyg, som F eller IG. Detta gäller alla nuvarande kurser inom ungdomsgymnasiet och komvux. Du kan däremot inte längre pröva för betyg i en äldre kurs, som Svenska A, B eller C. Prata med oss om du är osäker.

Prövningen sker både genom muntlig och skriftlig tentamen och i vissa kurser ska du även göra även en skriftlig rapport som lämnas in innan den skriftliga prövningen äger rum.
I ämnena naturkunskap, biologi, fysik och kemi görs också en laborativ prövning.
Den muntliga prövningen äger rum efter överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Anmäl dig till prövning hos oss eller Exlearn

Du som har läst en kurs på Exlearn och inte fått godkänt betyg kan pröva hos dem. Mer information om prövning på Exlearn finns på denna sida.

Om du ska göra din prövning hos Vuxenutbildningen gör du din ansökan via denna sida. Här finns också den information du behöver.

l

Självservice

Anmälan till prövning hos Vuxenutbildningen


Anmälan till prövning hos Exlearn


Alvis (se din studieplan)


Studieomfattning och kurstider


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-08-10 08.47

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning och validering

g q n C