Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Prövning

Vid prövning bedöms dina kunskaper i ett ämne i grund- eller specialskolan eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg. Tänk på att det är du själv som prövande som ansvarar för att du har tillräckliga kunskaper inför valideringen.

Om ditt betyg är F så är prövningen avgiftsfri. För övriga är den avgiftsbelagd, även kurser du har ett streck ( - ) i.
Avgiften är 500 kronor.

För dig som har slutfört din utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller ett studiebevis under 2020 eller 2021 är prövningsavgiften tillfälligt sänkt till 150 kr. Det gäller bara för ett prövningstillfälle per kurs.

OBS! Vi har ingen prövning i modersmål. Kontakta din gymnasieskola eller en kommun som har prövning i kurserna modersmål om du vill veta mer.

Elev som tittar i lärobok

Om du har kunskaper i ett ämne kan du få betyg genom att göra prövning på hela kursen. Prövning kan även ske om du har gått kursen men då inte fått godkänt betyg, som F eller IG. Detta gäller alla nuvarande kurser inom ungdomsgymnasiet och komvux. Du kan däremot inte längre pröva för betyg i en äldre kurs, som Svenska A, B eller C. Prata med oss om du är osäker.

Prövningen sker både genom muntlig och skriftlig tentamen och i vissa kurser ska du även göra även en skriftlig rapport som lämnas in innan den skriftliga prövningen äger rum.
I ämnena naturkunskap, biologi, fysik och kemi görs också en laborativ prövning.
Den muntliga prövningen äger rum efter överenskommelse med prövningsförrättande lärare.

Anmäl dig till prövning hos oss eller Arena utbildning

Du som har läst en kurs på Arena utbildning och inte fått godkänt betyg kan pröva hos dem. Mer information om prövning på Arena utbildning finns på denna sida.

Om du ska göra din prövning hos Vuxenutbildningen gör du din ansökan via denna sida. Här finns också den information du behöver.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender