Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Prövning av Vuxenutbildningen

Teoretiska gymnasiala kurser
Vill du göra en prövning i en teoretisk gymnasial kurs kan du endast göra en av vuxenutbildningens egna kurser. Se kurser dagtid för lista på vilka kurser vi ger. För vissa har vi mer information. Se Självservice nedan.
Vill du göra prövning i en kurs som vi inte erbjuder så hänvisar vi till gymnasieskolorna eller till andra kommuner.

Genomförande av prövning

  1. Du skickar din anmälan till vuxenutbildningen tillsammans med kvitto eller utskrift av betalning som ska bifogas. Likaså ska tidigare betyg (IG/F) visas upp/bifogas anmälan.

  2. Du måste själv kontakta prövningsförättaren för att få information om vad som ingår i prövningen.
    OBS! Har du inte tagit kontakt 3 veckor innan prövningsdatum tolkar vi det som återbud.

  3. Den skriftliga prövningen genomförs på Fabriksgatan 12. Tänk på att muntliga och praktiska prov kan genomföras efter överenskommelse utöver detta tillfälle. Den informationen får du av prövningsförättaren. Prövningen i sin helhet ska vara avslutad senast 14 dagar efter anmält prövningsdatum.

  4. Legitimation ska uppvisass vid provtillfället.

  5. Endast skrivmaterial och tillåtna hjälpmedel får medföras in i prövningslokalen.
    Mobiltelefonen och annan elektronisk utrustning ska du lämna till provvakten.

Avgifter för prövning

Om ditt betyg är F så är prövningen avgiftsfri. För övriga är den avgiftsbelagd, även kurser du har ett streck ( - ) i.

Tillfälligt sänkt avgift för prövning för elever som slutfört utbildning i gymnasieskolan 2020 eller 2021

Mellan den 17 juli 2021 och den 31 december 2021 gäller att den avgift som en huvudman får ta ut för en prövning får uppgå till högst 150 kronor för en elev som har slutfört sin utbildning i gymnasieskolan och har fått ett examensbevis eller studiebevis under 2020 eller 2021. Den tillfälligt sänkta avgiften gäller för ett prövningstillfälle per kurs.
För övriga gäller avgiften 500 kronor.

Du betalar till BankGiro 991-1025 om du skickar in din anmälan eller betalar på plats till receptionen när du lämnar in din anmälan. Vi tar endast kort, inte kontanter.
Inbetald avgift återbetalas inte.

Kvitto eller utskrift av betalning bifogas anmälan senast sista anmälningsdag för att anmälan ska godtas.


Prövningsdatum

Klockan

Anmälan

7 oktober

8.00 till 13.00
(fram till 14.00 för engelska)

10 augusti till 3 september

11 november

8.00 till 13.00
(fram till 14.00 för engelska)

13 september till 8 oktober

l

Självservice

Anmälan till prövning hos Vuxenutbildningen


d

Information om prövning

Här finns information om de vanligaste kurserna som du kan göra prövning i. Vill du veta mer om dessa eller de övriga kurserna är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.
Tänk på att du måste ta kontakt med din prövningsförrättare efter du anmält dig till prövning för att få veta vad som gäller för just din prövning.

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning av Vuxenutbildningen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol