Meny

Meny

Prövning av Vuxenutbildningen

Genomförande av prövning

  1. Du skickar din anmälan till vuxenutbildningen tillsammans med kvitto eller utskrift av betalning som ska bifogas. Likaså ska tidigare betyg (IG/F) visas upp/bifogas anmälan.

  2. Du ska kontakta prövningsförättaren för information om vad som ingår i prövningen.
    OBS! Har du inte tagit kontakt 3 veckor innan prövningsdatum tolkar vi det som återbud.

  3. Den skriftliga prövningen sker i våra lokaler. Mer information får du i din kallelse. Muntliga och praktiska prov kan genomföras efter överenskommelse utöver detta tillfälle. Prövningen i sin helhet ska vara avslutad senast 14 dagar efter anmält prövningsdatum. Legitimation ska uppvisas vid provtillfället. Endast skrivmaterial och tillåtna hjälpmedel får medföras in i prövningslokalen. Väskor och mobiltelefoner ska lämnas till provvakten.

Avgifter för prövning

Om ditt betyg är IG eller F så är din prövning avgiftsfri.
För alla andra har den en prövningsavgift på 500 kr per kurs. Du betalar till BankGiro 991-1025 om du skickar in din anmälan eller betalar på plats till receptionen när du lämnar in din anmälan. Vi tar endast kort, inte kontanter.
Inbetald avgift återbetalas inte.

Kvitto eller utskrift av betalning bifogas anmälan senast sista anmälningsdag för att anmälan ska godtas.


Tabell över när prövningar äger rum hösten 2018

Prövningsdatum

Klockan

Anmälan senast

11 oktober

8.00 till 13.00 respektive 14.00 (engelska)

1 september

15 november

8.00 till 13.00 respektive 14.00 (engelska)

1 oktober

l

Självservice

Anmälan till prövning


d

Information om prövning

Prövning i engelska grund


Prövning i engelska 5


Prövning i engelska 6


Prövning i engelska 7


Prövning i fysik 1


Prövning i fysik 2


Prövning i svenska som andraspråk, grundläggande


Prövning i svenska som andraspråk 1


Prövning i svenska som andraspråk 2


Prövning i svenska som andraspråk 3


Prövning i svenska 1


Prövning i svenska 2


Prövning i svenska 3


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-08-28 13.26

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning av Vuxenutbildningen

g q n C

p

Kontakt