Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Prövning av Vuxenutbildningen

Borås vuxenutbildning erbjuder prövningar i nästan alla kurser som ges vid skolan. Undantagen är framför allt teorestiska gymnasiala kurser och vissa kurser i de gymnasiala yrkesutbildningarna.

Teoretiska gymnasiala kurser
Vill du göra en prövning i en teoretisk gymnasial kurs kan du endast göra en av vuxenutbildningens egna kurser. Se kurser dagtid för lista på vilka kurser vi ger. För vissa har vi mer information. Se Självservice nedan.
Vill du göra prövning i en kurs som vi inte erbjuder så hänvisar vi till gymnasieskolorna eller till andra kommuner.

Genomförande av prövning

  1. Du skickar din anmälan till vuxenutbildningen tillsammans med kvitto eller utskrift av betalning som ska bifogas. Likaså ska tidigare betyg (IG/F) visas upp/bifogas anmälan.

  2. Du måste själv kontakta prövningsförättaren för att få information om vad som ingår i prövningen.
    OBS! Har du inte tagit kontakt 3 veckor innan prövningsdatum tolkar vi det som återbud.

  3. Den skriftliga prövningen genomförs på Fabriksgatan 12. Tänk på att muntliga och praktiska prov kan genomföras efter överenskommelse utöver detta tillfälle. Den informationen får du av prövningsförättaren. Prövningen i sin helhet ska vara avslutad senast 14 dagar efter anmält prövningsdatum.

  4. Legitimation ska uppvisass vid provtillfället.

  5. Endast skrivmaterial och tillåtna hjälpmedel får medföras in i prövningslokalen.
    Mobiltelefonen och annan elektronisk utrustning ska du lämna till provvakten.

Avgifter för prövning

Om ditt betyg är IG eller F så är din prövning avgiftsfri.
För alla andra har den en prövningsavgift på 500 kr per kurs. Du betalar till BankGiro 991-1025 om du skickar in din anmälan eller betalar på plats till receptionen när du lämnar in din anmälan. Vi tar endast kort, inte kontanter.
Inbetald avgift återbetalas inte.

Kvitto eller utskrift av betalning bifogas anmälan senast sista anmälningsdag för att anmälan ska godtas.

Tabell över när prövningar äger rum
(Under "Självservice" här under hittar du blanketten "Anmälan till prövning" som du använder för att anmäla dig)

Prövningsdatum

Klockan

Anmälan

1 oktober

8.00 till 13.00 respektive
8.00 till 14.00 (engelska)

Stängd

12 november

8.00 till 13.00 respektive 14.00 (engelska)

1 september - 30 september

l

Självservice

Anmälan till prövning


d

Information om prövning

Här finns information om de vanligaste kurserna. Vill du veta mer om dessa eller de övriga kurserna är du välkommen att kontakta oss. Kontaktinformation hittar du längst ner på sidan.
Tänk på att du måste ta kontakt med din prövningsförrättare efter du anmält dig till prövning för att få veta vad som gäller för just din prövning.

Prövning i biologi 1


Prövning i biologi 2


Prövning i engelska grund


Prövning i engelska 5


Prövning i engelska 6


Prövning i engelska 7


Prövning i fysik 1


Prövning i fysik 2


Prövning i geografi 1


Prövning i kemi 1


Prövning i naturkunskap 1


Prövning i naturkunskap 2


Prövning i svenska som andraspråk, grundläggande


Prövning i svenska som andraspråk 1


Prövning i svenska som andraspråk 2


Prövning i svenska som andraspråk 3


Prövning i svenska 1


Prövning i svenska 2


Prövning i svenska 3


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad: 2020-09-08 15.17

Ändrad av:

Dela sidan: Prövning av Vuxenutbildningen

g q n C