Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Projekt Regale

Hur får vi ett bättre samarbete mellan formellt och icke-formellt lärande i regionen?
Hur kan vi skapa bättre strukturer för utbyte av erfarenhet?
Det är syftet med projektet Regale.

Projektet startade 01-01-2021 och pågår fram till 31-12-2023

Målgrupp

Målgruppen i projektet är personer i ledande ställning (politiker och chefer) som tar beslut som gäller vuxenutbildningen, både formell och icke-formell

Varför gör vi detta?

Projektet handlar om att hitta fungerande strukturer för samverkan mellan formell och icke-formell vuxenutbildning i form av nätverksbyggande samt påverka på policynivå så att vuxenutbildningen stärker sin ställning. Det handlar också om att kartlägga deltagande organisationers utvecklingsbehov.

Vad vill vi åstadkomma?

Bättre samverkan och ökad kapacitet inom egen organisation

Vad erbjuder projektet till våra lärare/elever?

Kompetensutveckling av personal och i förlängningen ökad kvalitet på utbildningen för elever och studerande

Projektbudget

Projektets budget är 624 000 euro och medfinansieras till 80% av EU:s utbildningsprogram Erasmus+.
Endast en del av budgeten berör Borås(regionens) vuxenutbildning.


Läs mer om Regale-projektet på EUs hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
https://eaea.org/our-work/projects3/regale/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Logotyp för Regale
Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt Regale

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol