Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Projekt Textilhubben

Textilhubben är ett projekt som ska bidra till att utrikes födda kvinnor får en större möjlighet att ta sig in på arbetsmarknaden.
De som antas är kvinnor som har en textil bakgrund. Genom textilhubben kommer deras kompetens att valideras och därefter erbjuds de kompletterande utbildningar som gör dem anställningsbara i svensk industri.

garnrullar som symboliserar textilindustri

Målgruppen har en varierad bakgrund. Några har jobbat som sömmerskor, andra med färgning, försöljning eller i fabrik. Det gör att de har olka kompetens emd sig och att de kurser som deerbjuds är anpasade till just dem.
Genom att deras tidigare kunskaper tas till vara så kan de snabbare bli klara med sin textilutbildning vilket gör att de snabbare står till arbetsmarknadens förfogande och själva får en lägre studieskuld.

Tar fram Just denna målgrupp har tidigare haft svårt att få sina kunskaper erkända på svensk arbetsmarknad vilket gjort att de hamnat vid sidan om denna. En aspekt som lbland annat Arbetsförmedlingen lyft fram är svårigheten med en erkänd validering. Det är därför något som Textilhubben ska fokusera på.

Textilhubben kommer på sikt att kompetensförsörja textilbranschen vilket är en prioriterad bransch för Västra Götalandsregionen.

För mer information

Ann-Katrine Holst, Koordinator Vuxenutbildningen Borås
Telefon 0768-88 81 10
E-post Ann-Katrine.Fransson.Holst@boras.se

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Projekt Textilhubben

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol