Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Schema, betyg och examen

Betyg

Betyget berättar hur väl du har uppnått kursplanens kunskapsmål. Som elev har du ett personligt ansvar för dina studier. Din lärare ger dig fortlöpande information om hur väl du klarar av de krav som ställs. När läraren sätter ditt betyg tas hänsyn till hur väl du har klarat hela kursen. Både muntliga och skriftliga prestationer ingår.

Tänk på att du själv måste begära ut dina betygsdokument och det kan du göra via ditt studerandekonto i Alvis. Betygen skickas digitalt till högskolornas betygsdatabas, men det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera att betygen har kommit in till antagning.se.

Gymnasieexamen och slutbetyg

Du kan läsa mot en gymnasieexamen/slutbetyg på Vuxenutbildningen. Det går att läsa teoretiska kurser mot en gymnasieexamen/slutbetyg. Läser du en yrkesutbildning så kan du använda dina kurser därifrån som en del till din gymnasieexamen/slutbetyg.

Tänk därför på att alltid kontakta en Studie- och yrkesvägledare för att planera dina studier mot en gymnasieexamen/slutbetyg.

Om du sedan tidigare har ett studiebevis eller utdrag ur betygskatalog från Teknikprogrammet är det extra viktigt att du kontaktar studie- och yrkesvägledare inför din studieplanering, eftersom reglerna i det fallet skiljer sig åt mellan gymnasiet och vuxenutbildningen.

När du har tillräckligt många poäng i rätt kurser så kan du begära ut en gymnasieexamen/slutbetyg. Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux ytterligare ett år, från 2020-07-01 till 2021-07-01.

Tänk på att du alltid själv måste begära ut ditt gymnasieexamen/slutbetyg. Du måste även ange vilka av dina kurser som ska ingå. Blankett hittar du längre ner här på sidan. Lämna in den i receptionen.

Vi rapporterar gymnasieexamen/slutbetyg in till högskolornas betygsdatabas. Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera att din gymnasieexamen/slutbetyg finns på antagning.se. Men för att kunna se det måste du ha en aktiv ansökan.

Pedagogiska frågor

Om du har synpunkter eller funderingar kring din kurs ska du i första hand vända dig till din lärare. Det kan gälla frågor om kursens upplägg, prov, betygskriterier eller liknande. I andra hand kan du vända dig till en rektor eller kurator.

Läs- och skrivsvårigheter

Om du har speciella läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi bör du tala om det för dina lärare så fort som möjligt. Vi på Vuxenutbildningen har ett resursteam som kan hjälpa till för att underlätta dina studier.

Schema

Eftersom våra elever har stor frihet att göra individuella val av kurser blir schemaläggningen komplicerad. Det innebär att det är mycket svårt att göra ändringar av schemat när kurserna väl har börjat.

Tillfälliga schemaändringar

Tillfälliga schemaändringar på grund av studiebesök, lärares sjukdom eller motsvarande meddelas genom lapp på dörren till lektionssalen. Du kan också fråga i receptionen. Information kan även finnas i Ping Pong och på tv-skärmarna i våra korridorer.

Omval av kurs

Du kan endast byta under kursens första vecka.
Du kan bara byta om det finns lediga platser på den kursen du vill läsa.
Önskar du göra ett omval (byta kurs) ska du kontakta studie- och yrkesvägledarna.

Avbrott av studier

Om du inte meddelar orsak till frånvaro under första veckan anses du ha avbrutit din kurs. Din plats erbjuds då en annan sökande. Reservantagning sker under första kursveckan.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Lärplattformen Ping Pong


Begäran om slutbetyg

Begäran om yrkesexamen

Begäran om högskoleförberedande examen

Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Schema, betyg och examen

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol