Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Nationella restriktioner och skärpta allmänna råd för att hejda smittspridningen av covid-19

Sjukanmälan och vård av barn (vab)

Viktigt för dig som studerar att anmäla sjukdom
Många studerande missar att anmäla sjukdom och vård av barn. Det innebär att man går miste om de trygghetsregler som finns inom studiestödet, till exempel att kravet på studieresultatet blir lägre.

Om du eller någon närstående är sjuk och du måste vara borta från skolan ska du anmäla det direkt till läraren via Ping Pong. Kan du inte det ska du ringa till receptionen, tel 033-35 81 27.

Är du borta längre än en (1) vecka krävs läkarintyg.

Är du sjuk och du tror att det kan komma att påverka dina möjligheter att hinna med dina studier ska du anmäla det till Försäkringskassan via deras hemsida www.forsakringskassan.se eller på telefon 0771-524 524. På samma sätt ska du anmäla din frånvaro till CSN. Ogiltig frånvaro kan påverka dina bidrag och studiemedel.

Kontakt under skoltid / ”Meddelande till elev ”

Om du har barn eller andra familjeförhållanden som gör att du kan behöva bli kontaktad under skoltid, kan du lämna ut Vuxenutbildningens telefonnummer 033-35 81 27.

Frånvaro från undervisningen

Behöver du vara borta från undervisningen, men inte är sjuk, ska du anmäla det skriftligt på en särskild blankett för ledighetsansökan. Blanketten kan hämtas i receptionen eller från vx-elevrum i Ping Pong. Prata alltid med din lärare så du får veta hur du ska ta igen för den undervisningstid du missar.
Besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare och liknande ska du i första hand boka till utanför schemalagd skoltid. Ledighetsansökan hittar du här nedan under självservice.

Avbrott eller studieuppehåll

Om du varit frånvarande från skolan i mer än tre veckor utan att ha meddelat det anser skolan att du har avbrutit kursen och vi kontaktar CSN och du riskerar att förlora din ersättning. Prata därför med kurator eller studie- och yrkesvägledare innan du väljer att avbryta en kurs.
Använd vår avbrottsblankett när du avslutar dina studier. Blanketten lämar du till receptionen.

Viktigt för dig som har studiemedel från CSN

Sjukfrånvaro ska anmälas från första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstereller på telefon 0771-524 524.
Vid vård av barn (vab) i mer än 7 dagar ska du anmäla direkt till CSN på en särskild blankett.

Om du är frånvarande mer än en vecka på grund av sjukdom eller vård av barn (vab) så meddelar skolan till CSN att du inte är studieaktiv. Du ska då själv meddela CSN att du vill behålla studiestödet under sjukdomsperioden. Ny rapportering till CSN görs när du åter är aktiv i studier.

Hög frånvaro utan godtagbar anledning medför också att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, det vill säga "den studerande följer inte studierna enligt skolans krav". CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel. Icke godkända studieresultat kan också medföra att CSN inte beviljar nytt studiemedel för fortsatta studier. Beror frånvaron på sjukdom/vård av barn är det viktigt att den är anmäld och att läkarintyg har sparats.

Om du är frånvarande från en kurs i mer än 4 veckor utan att ha meddelat orsak anses du ha avbrutit kursen. Frånvaro och avbrott meddelas till CSN.

För mer information kontakta kuratorn.


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Ledighetsansökan


Begäran om Avbrott/Avslut av studier


Begäran om Ändrad studietakt


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjukanmälan och vård av barn (vab)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol