Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Sjukanmälan och vård av barn (vab)

Viktig information till dig som studerar och behöver anmäla sjukdom.

Om du eller någon i din familj är sjuk och du måste vara borta från skolan ska du anmäla det direkt till läraren via Ping Pong. Kan du inte det ska du ringa till receptionen, tel 033-35 81 27.
Är du borta längre än en (1) vecka krävs läkarintyg.

Det är lätt att missa att anmäla sjukdom och vård av barn. Det innebär att du då kan går miste om de trygghetsregler du har rätt till inom studiestödet. Till exempel blir kravet på studieresultatet lägre om du kan visa att du varit sjuk.

Är du sjuk och du tror att det kan komma att påverka dina möjligheter att hinna med dina studier ska du så snabbt som möjligt anmäla det till Försäkringskassan via deras hemsida www.forsakringskassan.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller på telefon 0771-524 524. På samma sätt ska du anmäla din frånvaro till Centrala studiestödsnämnden, CSN.
Tänk på att ogiltig frånvaro kan påverka dina bidrag och studiemedel.

Bild som uppmanar till att du ska anmäla dig sjuk när du är sjuk.

Kontakt under skoltid / ”Meddelande till elev ”

Om du har barn eller andra familjeförhållanden som gör att du kan behöva bli kontaktad under skoltid av skola elelr förskola, kan ge dem Vuxenutbildningens telefonnummer 033-35 81 27. Om något händer barnen så ringer de oss och vi tar kontakt med dig i klassrummet.

Frånvaro från undervisningen

Behöver du vara borta från undervisningen, men inte är sjuk, ska du anmäla det skriftligt på en särskild blankett för ledighetsansökan. Blanketten kan du hämta i receptionen på Fabriksgatan 12 eller ladda ner från vx-elevrum i Ping Pong. Prata alltid med din lärare så du får veta hur du ska ta igen för den undervisningstid du missar.
Besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare och liknande ska du i första hand boka till utanför schemalagd skoltid. Ledighetsansökan hittar du här nedan under självservice.

Avbrott och studieuppehåll

Om du varit frånvarande från skolan i mer än tre veckor utan att ha meddelat det anser skolan att du har avbrutit kursen. Då kommer vi att kontakta CSN, vilket kan betyda att du förlorar din ersättning. Prata därför först med kurator eller studie- och yrkesvägledare innan du väljer att avbryta en kurs.
Använd vår avbrottsblankett när du avslutar dina studier. Blanketten lämar du till receptionen.

Viktigt för dig som har studiemedel från CSN

Sjukfrånvaro ska anmälas från första dagen till Försäkringskassan via deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eller på telefon 0771-524 524.
Vid vård av barn (vab) i mer än 7 dagar ska du anmäla direkt till CSN på en särskild blankett.

Du ska då själv meddela CSN att du vill behålla studiestödet under sjukdomsperioden.
Om du är borta från skolan i mer än en vecka på grund av sjukdom eller vård av barn (vab) så meddelar skolan till CSN att du inte är studieaktiv. Ny rapportering till CSN görs när du åter är aktiv i studier.

Hög frånvaro utan godtagbar anledning medför också att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv. Det kan betyda att CSN utreder om du ska ha rätt till studiemedel eller om de ska stoppas. I värsta fall kan då få betala tillbaka.
Om du inte blir godkänd på dina kurser kan det också betyda att CSN inte beviljar dig mer studiemedel för dina fortsatta studier. Beror frånvaron på sjukdom/vård av barn är det viktigt att den är anmäld och att läkarintyg har sparats.

Om du är frånvarande från en kurs i mer än 4 veckor utan att ha meddelat orsak anses du ha avbrutit kursen. Vi rapporterar all frånvaro och avbrott till CSN.

För mer information kontakta kuratorn.


Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Blankett för ledighetsansökan


Blankett för begäran om Avbrott/Avslut av studier


Blankett för begäran om ändrad studietakt


Ikon: pratbubblor

Kontakt

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sjukanmälan och vård av barn (vab)

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol