Meny

Meny

Studiemedel och studiestartsstöd

Du som studerar vid vuxenutbildningen (OBS! Gäller inte dig som går på SFI) har rätt att söka studiestöd från CSN. Ditt studiemedel består av två delar, en lånedel och en skattefri bidragsdel. Du kan välja att enbart söka bidragsdelen.

Du kan förlora dina studiemedel om du byter kurs

Tänk på att inte avbryta dina studier mitt i en termin för att börja en ny utbildning. Då kan du förlora dina studiemedel. Prata först med vår kurator om studiemedel eller med Studie- och yrkesvägledarna om dina studier.

Information på andra språk

Har du svårt att ta till dig information om studiestöd på svenska? Du vet väl om att det finns enkla informationsblad om studiemedel och studiehjälp översatta till nio olika språk? På csn.se går det också att se en film om studiemedel på olika språklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att kunna få studiemedel måste du studera på grundskole- eller gymnasienivå eller högre nivå och då kan du söka studiemedel från och med höstterminen det året du fyller 20 år. Om du studerar på Yrkeshögskolan finns ingen nedre åldersgräns för att få studiemedel. Utbildning Svenska för invandrare, Sfi, ger inte studiemedel.

Rätten till studiemedel begränsas successivt från och med det år du fyller 45 år och den övre åldersgränsen för att få studiemedel är det år du fyller 54 år.

Studiemedel beräknas per kalendervecka. Studietakten kan vara 50, 75 eller 100 %. Studietakten bestäms utifrån hur många poäng som du i genomsnitt läser per vecka.

100 % = 20 poäng
75 % = 15-19 poäng
50 % = 10-14 poäng

Begränsning av studiemedel

Läser du på grundläggande nivå har du möjlighet att få studiemedel 40-100 veckor och på gymnasienivå 80-120 veckor. För mer information kontakta CSN på tfn 0771-27 60 00 eller besök CSN hemsida.

Studiestartstöd

Vad är studiestartstöd? Studiestartstöd är ett bidrag som du kan få om du är arbetslös och behöver läsa in en gymnasieutbildning för att kunna få ett arbete. Det är din hemkommun som beslutar om du ska få ansöka om bidraget.

Som längst kan du få studiestartsstöd i 50 veckor om du studerar på heltid. Om du studerar på halvtid motsvarar det 100 veckor.

Vad krävs för att få studiestartsstöd

Här är några av de krav som du behöver uppfylla för att ha rätt till studiestartsstöd. Du kan läsa mer om kraven på csn.se

  • Du är 25-56 år
  • Du är arbetslös och har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i minst sex månader
  • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete. Detta bedöms av din hemkommun.
  • Du har inte haft studiemedel under de senaste tre åren.
  • Du ska studera på minst 50 procent i minst tre veckor.

Om du har studielån sedan tidigare får du inte ligga efter med din betalning. Kontakta CSN om du har frågor om detta.

 

Glöm inte att anmäla om du är sjuk

Sjukdom/ vård av barn (VAB)

Vi vet att många missar att anmäla sjukdom. Det kan innebära att du som studerande får problem med dina fortsatta studiemedel om du inte klarar studieresultaten på grund av sjukfrånvaro. Så om du eller någon närstående är sjuk och du måste vara borta från skolan ska du anmäla det direkt till läraren via Ping Pong. Kan du inte det ska du ringa till receptionen, tel 033-35 81 27.

Du ska också anmäla dig till Försäkringskassan via deras hemsida www.forsakringskassan.se eller på telefon 0771-524 524. Vid lägre sjukdom ska du även säga till CSN. Tänk på att det krävs läkarintyg om du är sjuk eller har vård av barn längre tid än en vecka.

I Ping Pong finns länkar direkt till Försäkringskassan och CSN.

Frånvaro från undervisningen

När du behöver vara ledig använder du en en särskild blankett. Blanketten kan hämtas i receptionen eller från VX-elevrum i Ping Pong. Eftersom du själv ansvarar för dina studier måste du anmäla din frånvaro till skolan. Är du borta utan godkännande avbryts dina studier automatiskt och CSN meddelas.

Du måste även kontakta CSN om du byter kurs under utbildningens gång.

Besök hos tandläkare, läkare, socialsekreterare och liknande ska du i första hand boka till utanför schemalagd skoltid.

Avbrott eller studieuppehåll

Om du varit frånvarande från skolan i mer än tre veckor utan att ha meddelat det anser skolan att du har avbrutit kursen och vi kontaktar CSN och du riskerar att förlora din ersättning.
Prata därför med kurator eller studie- och yrkesvägledare innan du väljer att avbryta en kurs.

Dina trygghetsregler vid sjukdom

Det finns trygghetsregler inom studiemedlen för dig som blir sjuk eller behöver vara hemma för vård av barn eller närstående. Du får behålla studiemedlen och resultatkravet blir lägre. Dessutom kan lånedelen skrivas av vid längre tids frånvaro. En förutsättning är att du anmäler din sjukdom eller vårdperiod.

Så! För att få ta del av dessa trygghetsregler måste du anmäla sjukdom till Försäkringskassan och vårdperiod till CSN senast sju dagar efter den första frånvarodagen.

Externa länkar

 

l

Självservice

Din försäkring


Ledighetsansökan


Begäran om Avbrott/Avslut av studier


Begäran om Ändrad studietakt


p

Kontakt

Senast ändrad: 2018-12-17 08.44

Ändrad av:

Dela sidan: Studiemedel och studiestartsstöd

g q n C

p

Kontakt